Gniezno
Technikum
Technikum w Witkowie - Technikum Żywienia I Usług Gastronomicznych
Nazwa oddziału

 Technikum Żywienia I Usług Gastronomicznych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Chemia
 • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Chemia

 Język angielski

Opis

Czas trwania nauki: 5 lat

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski
 • chemia

Języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki zawodowy
 • język niemiecki lub język hiszpański

Praktyki zawodowe:

 • wymiar: 8 tygodni - 4 tygodnie w klasie drugiej i 4 tygodnie w klasie trzeciej
 • miejsce: firmy prywatne i instytucje publiczne

Zdobywane kwalifikacje zawodowe, w ramach zawodu technik żywienia:

       HGT.02 Przygotowywanie i wydawanie dań
       HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Korzyści:

 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy ogólnej, na zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących
 • zdobywanie wiedzy i umiejętności w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, na zajęciach z przedmiotów zawodowych
 • możliwość rozwijania zainteresowań na zajęciach dodatkowych przy organizowaniu imprez, dekorowaniu, produkcji potraw
 • możliwość uczestnictwa w konkursach, olimpiadach oraz wycieczkach przedmiotowych

Po ukończeniu szkoły:

 • praca w podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej -hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie
 • zatrudnienie w obiektach zbiorowego żywienia, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności, organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych
 • studiowanie na wielu kierunkach związanych z żywieniem, gastronomią i towaroznawstwem oraz na innych kierunkach studiów powiązanych z przedmiotami zdawanymi na egzaminie maturalnym