Gniezno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia ZSPU - BH-hotelarstwo
Nazwa oddziału

 BH-hotelarstwo

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Opis

Pracownik obsługi hotelowej

 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Umiejętności :

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik obsługi hotelowej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oferowania usług hotelarskich;
 • sprzedaży usług hotelarskich;
 • organizowania usług dodatkowych w obiekcie hotelarskim;
 • przygotowywania i podawania śniadań;
 • utrzymania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim.

Perspektywy zatrudnienia:

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami absolwent przygotowany będzie do podejmowania pracy w:

 • obiektach noclegowych w kraju i za granicą (hotelach, motelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, na statkach pasażerskich, promach itp.)
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich.

Kontynuacja nauki

Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia może kontynuować naukę w :

 • liceum ogólnokształcącym dla dorosłych;
 • Branżowej Szkole II Stopnia.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik obsługi hotelowej po potwierdzeniu kwalifikacji Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik hotelarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji Realizacja usług w recepcji oraz po uzyskaniu wykształcenia średniego (w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych) lub średniego branżowego (w Branżowej Szkole II Stopnia).