Gniezno
Technikum
Technikum w Witkowie - TL_2
Nazwa oddziału

 TL_2

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

TECHNIKUM LOGISTYCZNE PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
NAUKA TRWA 5 LAT

Języki obce:

 • język angielski,
 • język niemiecki.

Praktyki zawodowe:

 • miejsce: firmy prywatne i instytucje publiczne.

Zdobywane kwalifikacje zawodowe, w ramach zawodu technik logistyk:

AU. 22 Obsługa magazynów
AU. 23 Organizacja transportu

Korzyści:

 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy ogólnej, na zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących,
 • zdobywanie wiedzy i umiejętności w zawodzie technik-logistyk, na zajęciach          z przedmiotów zawodowych,
 • możliwość rozwijania zainteresowań na zajęciach fakultatywnych oraz innych kół zainteresowań funkcjonujących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych                 w Witkowie,
 • możliwość uczestnictwa w konkursach, olimpiadach oraz wycieczkach przedmiotowych.

Po ukończeniu szkoły technik logistyk:

 • planuje i organizuje prace związane z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
 • zarządza zapasami,
 • organizuje prace związane z gospodarką magazynową,
 • zarządza gospodarką odpadami,
 • planuje i organizuje prace związane z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.
 • może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp.
 • może kontynuować naukę na wielu kierunkach związanych ze zdobytym zawodem oraz innych kierunkach studiów powiązanych z przedmiotami zdawanymi na egzaminie maturalnym.