Gniezno
Technikum
Technikum w ZSE - Technikum Logistyczne TLP
Nazwa oddziału

 Technikum Logistyczne TLP

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

TECHNIKUM LOGISTYCZNE przygotowuje absolwentów do pracy na stanowiskach wymagających wiedzy z zakresu: zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji, transportu i komunikacji. Logistyk to osoba odpowiedzialna w firmie za terminowe - zgodne z zamówieniem  - dostarczanie surowców i wyrobów właściwym klientom na odpowiednie miejsce i po możliwie  najniższych  kosztach. Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków, należą: przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja.