Gniezno
Technikum
Technikum w ZSEO - Technikum Reklamy TRP
Nazwa oddziału

 Technikum Reklamy TRP

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

Opis

TECHNIKUM REKLAMY - podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi. Prowadzi on rozmowy z potencjalnymi klientami i doradza przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych. Gromadzi informacje o firmach konkurencyjnych.