Gniezno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego - 1B - POLITECHNICZNA
Nazwa oddziału

 1B - POLITECHNICZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia ,  Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Klasa politechniczna jest ofertą dla uczniów zainteresowanych matematyką oraz fizyką. Oprócz realizacji rozszerzonej podstawy programowej z w/w przedmiotów młodzież będzie mogła zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu Autodesk Auto-CAD 2017 (komputerowe wspomaganie projektowania). W trakcie nauki uczniowie będą mieć możliwość uczestnictwa w kołach zainteresowań: matematycznym, fizycznym, Kole Naukowym 3D (projektowanie i wydruk 3D na szkolnej drukarce) oraz projektach zewnętrznych. Wiedza z przedmiotów ścisłych zostanie poszerzona podczas pokazów, wycieczek przedmiotowych i wykładów na uczelniach wyższych, np. Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Uczestniczyć też będą w warsztatach i zajęciach laboratoryjnych przygotowanych – w ramach współpracy – przez Wydział Zarządzania i Budowy Maszyn  Politechniki Poznańskiej. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się także Noc Naukowców, Festiwal Nauki i Sztuki organizowane przez UAM. Uczniowie tej klasy biorą udział i osiągają wysokie lokaty w wielu konkursach przedmiotowych takich jak: Wojewódzki Konkurs Matematyczny Supermatematyk, Wielkopolskie Mecze Matematyczne, wojewódzki konkurs logiczny Memoriał Urszuli Marciniak, powiatowe konkursy matematyczne: Supermaturzysta i Sudoku, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur, Ogólnopolski Konkurs Fizyczny Eureka oraz Lwiątko, Wielkopolska Liga Fizyczna. Wysoki poziom umiejętności matematycznych pozwala  nie tylko na udział, ale również na osiąganie sukcesów w olimpiadach z zakresu: wiedzy ekonomicznej, przedsiębiorczości, wiedzy o ZUS oraz wiedzy konsumenckiej. Zainteresowani finansami będą mogli rozwijać się uczestnicząc w projekcie „Rekiny Przedsiębiorczości” oraz Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej, a także spróbować swych sił w konkursach: „Finansomania junior”, „Młodzi wiedzą o funduszach”, „Finanse a matematyka”.  W tej klasie uczniowie zajmują się również realizacją projektów: Dzień z Matematyką, iDAY - Dzień Umysłów Ścisłych, Naukowy Fyrtel Chrobrzaków, Sekrety fizyki, Chain Reaction, Eksperyment Łańcuchowy i w wielu innych oferowanych w danym roku szkolnym na rynku edukacyjnym. Absolwenci osiągają wysokie wyniki z egzaminów maturalnych z przedmiotów ścisłych.

Zdobyte na tym profilu wiedza i umiejętności, pozwalają na podjęcie studiów m. in. na takich kierunkach jak: fizyka, fizyka medyczna, akustyka, reżyseria dźwięku, optyka okularowa, astronomia, archeologia, elektronika i telekomunikacja, radiokomunikacja, matematyka, architektura, transport, budownictwo i inne kierunki na uczelniach technicznych, a także na uczelniach ekonomicznych -  ekonometria, ekonomia i finanse.