Gniezno
Technikum
Technikum w Witkowie - TE_1
Nazwa oddziału

 TE_1

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Język obcy nowożytny

Opis

TECHNIKUM EKONOMICZNE PO GIMNAZJUM

NAUKA TRWA 4 LATA

Języki obce:

 • język angielski,
 • język niemiecki lub język hiszpański.

Praktyki zawodowe:

 • wymiar: 6 tygodni
 • miejsce: firmy prywatne i instytucje publiczne.

Zdobywane kwalifikacje zawodowe, w ramach zawodu technik-ekonomista:

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
AU.36 Prowadzenie rachunkowości

Korzyści:

 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy ogólnej, na zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących,
 • zdobywanie wiedzy i umiejętności w zawodzie technik - ekonomista, na zajęciach z przedmiotów zawodowych,
 • możliwość rozwijania zainteresowań na zajęciach kółka ekonomicznego oraz innych kół zainteresowań funkcjonujących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie,
 • możliwość uczestnictwa w konkursach, olimpiadach oraz wycieczkach przedmiotowych.

Po ukończeniu szkoły:

 • praca na stanowiskach, gdzie wymagane są wiadomości i umiejętności z zakresu finansów, rachunkowości, prowadzenie spraw kadrowych oraz płacowych, organizacji procesów związanych z produkcją i sprzedażą wyrobów, towarów oraz usług oraz wykonywaniem typowych prac biurowych,
 • zatrudnienie w firmach prywatnych, bankach i instytucjach publicznych,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
 • studiowanie na wielu kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni oraz na innych kierunkach studiów, powiązanych z przedmiotami zdawanymi na egzaminie maturalnym.