Gniezno
Technikum
Technikum w ZSP Nr 3 - TUF
Nazwa oddziału

 TUF

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

Kl. I TUF - technikum kształcące w zawodzie - Technik Usług Fryzjerskich klasa z wizażem i kreowaniem wizerunku skierowane jest do młodych ludzi,którzy chcieli by związać swoją przyszłość z pracą w branży fryzjerskiej.Absolwent potrafi : wykonać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie , korzystać z technik komputerowych w pracy zawodowej, wdrażać nowości w technikach fryzjerskich W technikum usług fryzjerskich oferujemy: ABC makijażu i stylizacji paznokci,udział w szkoleniach,pokazach, konkursach fryzjerskich i kosmetycznych . Nauka trwa cztery lata, obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz kształcenie zawodowe teoretyczne i kształcenie praktyczne.. Uczeń zdobywa wyodrębnione w zawodzie kwalifikacje: 1) Wykonywanie zabiegów fryzjerskich; 2) Projektowanie fryzur Uczniowie kształcą się praktycznie w nowoczesnej dobrze wyposażonej szkolnej pracowni fryzjerskiej. W cyklu kształcenia szkoła gwarantuje 4-tygodniową praktykę zawodową w salonach fryzjerskich w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Po ukończeniu nauki i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie absolwenci otrzymują tytuł: technik usług fryzjerskich, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Absolwenci mogą pracować w salonach fryzjerskich w Polsce i za granicą, teatrze, mediach, pracowniach peruk. Zdobyte kwalifikacje pozwolą także na otworzenie własnego salonu fryzjerskiego lub studia stylizacji fryzur. Co nas wyróżnia? Przedmiot nauczania wizaż i kreowanie wizerunku dzięki któremu uczniowie zapoznają się z wizażem, kreowaniem wizerunku człowieka oraz elementami kosmetyki kolorowej. brak