Gniezno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego - 1d - PRZYRODNICZA
Nazwa oddziału

 1d - PRZYRODNICZA

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia ,  Chemia
  • Język obcy nowożytny ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Geografia

Opis

Klasa przyrodnicza jest propozycją dla uczniów szczególnie zainteresowanych biologią i geografią.  Młodzież tej klasy podejmuje działania propagujące zachowania prozdrowotne i proekologiczne wśród młodzieży szkolnej, a także w środowisku lokalnym. Odbywa się to poprzez organizowanie audycji, prelekcji, prezentacji i wystaw tematycznych oraz różnorodnych akcji, happeningów i projektów np. popularyzowanie transplantacji w ramach kampanii „Drugie życie”
Klasa przyrodnicza objęta jest patronatem Wydział Biologii i Wydziału Geografii. 

Uczniowie tej klasy uczestniczą w pokazach, warsztatach i wykładach organizowanych przez wyższe uczelnie,  a także imprezach, np. Noc Naukowców, Festiwal Nauki i Sztuki, Dzień Akademicki dla Klas Patronackich. W celu poszerzenia wiedzy z geografii uczniowie mogą uczestniczyć w projektach: Poznajemy Szlak Piastowski, Questy Wielkopolskie, Korona Gór, wycieczkach przedmiotowych oraz wyjazdach turystyczno-krajoznawczych ze szkolnym Kołem Turystycznym "Włóczykij". 

W celu przygotowania do podjęcia studiów na kierunkach przyrodniczych organizowane są dla młodzieży spotkania m.in. z przyrodnikami, dietetykami, podróżnikami

Uczniowie tej klasy biorą udział w licznych konkursach biologicznych, geograficznych, ekologicznych i profilaktycznych odnosząc sukcesy. Są inicjatorami i realizatorami akcji poświęconych ochronie przyrody oraz środowiska. Realizują spoty filmowe o tematyce zdrowotnej oraz ekologicznej, za które zyskują najwyższe lokaty w rywalizacji na szczeblu wojewódzkim i krajowym.

Wszystkie dodatkowe przedsięwzięcia sprawiają, że zdobyta wiedza i umiejętności przydatne są  podczas studiów na kierunkach: dietetyka, kosmetologia, rehabilitacja, geografia, geologia, biologia, biotechnologia, bioinformatyka, weterynaria, zootechnika, inżynieria środowiska, turystyka i wiele innych.