Gniezno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego - 1a - PROGRAMISTYCZNA
Nazwa oddziału

 1a - PROGRAMISTYCZNA

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Informatyka

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Klasa programistyczna jest ofertą dla uczniów zainteresowanych projektowaniem aplikacji, narzędzi programistycznych i języków programowania (C++, Python, Android Studio). Oprócz realizacji rozszerzonej podstawy programowej z przedmiotów wiodących, tj. matematyka, informatyka, j. angielski, młodzież będzie zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu elementów programowania i algorytmiki. Wiedza z przedmiotów ścisłych zostanie poszerzona podczas pokazów, wycieczek fakultatywnych oraz wykładów na uczelniach wyższych: Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego, Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Uczniowie tej klasy będą uczestniczyć w szeregu aktywności związanych ze współpracą z dużą firmą programistyczną (Allegro grup.), m.in. warsztatach, wycieczkach edukacyjnych do siedziby firmy. Uczniowie zaangażują się również w realizację projektów: Dzień z Matematyką, iDAY - Dzień Umysłów Ścisłych, Akademia Programowania, STACH – „Stacja Techniczno – Adaptacyjna Chrobrzaków”, Apki.org (strefa kodowania) i w wiele innych oferowanych w danym roku szkolnym na rynku edukacyjnym. Zainteresowani uczniowie będą mogli uczestniczyć w warsztatach z grafiki komputerowej i animacji komputerowej prowadzonych w języku angielskim przez profesora i studentów z USA, warsztatach niderlandzkich, a także imprezach organizowanych przez uczelnie wyższe, np. Noc Naukowców, Festiwal Nauki i Sztuki. Uczniowie tej klasy biorą udział i osiągają wysokie lokaty w wielu konkursach przedmiotowych takich jak: Wojewódzki Konkurs Matematyczny Supermatematyk, Wielkopolskie Mecze Matematyczne, wojewódzki konkurs logiczny Memoriał Urszuli Marciniak, Koala, powiatowe konkursy matematyczne: Supermaturzysta i Sudoku, międzynarodowe konkursy: Kangur, Bóbr, English for ICT, Potyczki Algorytmiczne oraz Olimpiada Informatyczna.

Absolwenci osiągają wysokie wyniki podczas egzaminów maturalnych z przedmiotów ścisłych.

Zdobyte na tym profilu wiedza i umiejętności, pozwalają na podjęcie studiów m. in. na takich kierunkach jak: informatyka, teleinformatyka, automatyka i robotyka, bioinformatyka, geoinformatyka, technologie komputerowe, filologia angielska, matematyka, elektronika i telekomunikacja, budownictwo i inne kierunki, ekonomia i finanse, grafika komputerowa.

Znajomość języka angielskiego będzie pomocna w aplikowaniu na uczelnie wyższe w Europie.