Gniezno
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego - 1d rekreacji ruchowej
Nazwa oddziału

 1d rekreacji ruchowej

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Biologia

 Język polski

Opis

WSPÓŁPRACA : AWF w Poznaniu

ZAJĘCIA DODATKOWE: kurs rekreacji ruchowej, warsztaty psychologiczne, kurs pierwszej pomocy

ŚCIEŻKI KARIERY-PRZYKŁADOWE KIERUNKI STUDIÓW: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, psychologia, geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna, geodezja, zarządzanie środowiskiem, ekoenergetyka, leśnictwo, ogrodnictwo, biologia