Gniezno
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego - 1c policyjna
Nazwa oddziału

 1c policyjna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Wiedza o społeczeństwie

 Geografia

 Język angielski

Opis

PATRONAT: KWP w Poznaniu

ZAJĘCIA DODATKOWEstrzelectwo sportowe,edukacja policyjna,samoobrona,pierwsza pomoc przedmedyczna

ŚCIEŻKI KARIERY-PRZYKŁADOWE KIERUNKI STUDIÓW: Studia oficerskie w Wyższej Szkole Policji, prawnicze /prawo karne lub administracyjne/, kryminologia, kryminalistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, detektywistyka, pracownik socjalny, resocjalizacja, wychowanie fizyczne, psychologia, ratownictwo medyczne