Gniezno
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego - 1b humanistyczno-kulturowa
Nazwa oddziału

 1b humanistyczno-kulturowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Język angielski

Opis

PATRONAT: IKE UAM w Gnieźnie

ZAJĘCIA DODATKOWEpublic relations,komunikacja interpersonalna,kreowanie wizerunku osób i firm,marketing internetowy,warsztaty o mediach społecznościowych

ŚCIEŻKI KARIERY-PRZYKŁADOWE KIERUNKI STUDIÓW: filologie, archeologia, animacja kultury, etnologia, historia, historia sztuki, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, stosunki międzynarodowe, prawo, administracja, prawo europejskie, pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, polityka społeczna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie