Gniezno
Technikum
Technikum w Witkowie
Zespół szkół
Adres
Warszawska 29, 62-230 Witkowo
Telefon
(61) 477 81 35
Fax
(61) 477 81 35
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Anna Malendowicz-Koteras
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Technikum w Witkowie
 • Technikum w Witkowie
 • Technikum w Witkowie
 • Technikum w Witkowie
 • Technikum w Witkowie
 • Technikum w Witkowie
 • Technikum w Witkowie
 • Technikum w Witkowie
Opis

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych mamy do wyboru 4 technika:

- technikum informatyczne

- technikum ekonomiczne

- technikum logistyczne

- technikum żywienia i usług gastronomicznych

Nauka w technikach trwa:

po szkole podstawowej - 5 lat

po gimnazjum - 4 lata

Uczniowie technikum równolegle z odbywaniem zajęć edukacyjnych mają możliwość uczestnictwa w projekcie realizowanym przez szkołę: CZAS

ZAWODOWCÓW BIS - ZAWODOWA WIELKOPOLSKA, obejmującym zajęcia laboratoryjne na Politechnice Poznańskiej oraz staże u pracodawców,

za które uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

  Ponadto uczniowie mogą brać udział w mobilności zagranicznej odbywając staże zawodowe w Grecji. Realizują także staże i kursy doskonalące

  w ramach projektu SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM - ZE SZKOŁY NA RYNEK PRACY. 

  Szczegółowe oferty dotyczące poszczególnych techników znajdują się w ich opisach.

  Oferta
  Kontakty zagraniczne
  Kontakty z partnerami zagranicznymi w ramach realizacji projektu "Praktyki zawodowe uczniów ZSP im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie szansa na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy" nr 2017-1-PL01-KA102-036347
  Współpraca z pracodawcami

  Szkoła współpracuje z pracodawcami w szerokim zakresie obejmującym:

  • realizację praktyk uczniowskich w ramach praktycznej nauki zawodu,
  • bieżące współdziałanie z pracodawcami z terenu Witkowa, powiatu gnieźnieńskiego oraz słupeckiego podczas realizacji projektów obejmujących staże realizowane przez uczniów naszych techników,
  • spotkania uczniów z pracodawcami w ramach wycieczek i spotkań przedmiotowych.
  Osiągnięcia

  W II semestrze roku szkolnego 2018/2019 technika w ZSP Witkowo mogą pochwalić się następującymi osiągnięciami:

  I miejsce w  klasyfikacji drużynowej w kategorii szkół ponadgimnazjalnych na XVIII Powiatowym Konkursie Rozliczeń Podatkowych Typu PIT "FINANSE A MATEMATYKA" - zdobycie Pucharu Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gnieźnie.

  II miejsce w  klasyfikacji indywidualnej w kategorii szkół ponadgimnazjalnych na XVIII Powiatowym Konkursie Rozliczeń Podatkowych Typu PIT "FINANSE A MATEMATYKA" dla uczennicy klasy II technikum ekonomicznego Dominiki Banaszak.

  II miejsce w VI konkursie recytatorskim "Niektórzy lubią poezję" dla uczennicy klasy IV technikum informatycznego Wiktorii Zykowskiej.