Gniezno
Technikum
Technikum w ZSP Nr 2
Zespół szkół
Adres
Cieszkowskiego 17, 62-200 Gniezno
Telefon
614265637
Fax
614265637
E-mail
Strona www
Dyrektor
Maria Magdalena Nowak
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Technikum w ZSP Nr 2
 • Technikum w ZSP Nr 2
 • Technikum w ZSP Nr 2
 • Technikum w ZSP Nr 2
 • Technikum w ZSP Nr 2
Opis

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie jest szkołą o ponad 100 letniej tradycji przygotowywania kadr dla potrzeb techniki, technologii i usług. Doświadczenie, kadra, baza dydaktyczna i ambicje uczniów gwarantują rzetelne przygotowanie do wykonywania zawodu lub podjęcia dalszej edukacji. Uwzględniając potrzeby edukacyjne absolwentów gimnazjum oraz szkół podstawowych oferujemy kształcenie zawodowe na poziomie Branżowej Szkoły I stopnia lub Technikum. Absolwenci szkół branżowych z oddziałami zasadniczych szkół zawodowych mogą kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Szkoła pracuje w oparciu o:

 • 21 sal lekcyjnych,
 • 3 pracownie komputerowe, w jednej z nich na przenośnych stanowiskach realizowana jest nauka programowania sterowników PLC,
 • 2 pracownie zawodowe (elektryczna i elektroniczna),
 • 1 multimedialną pracownię językową (utworzoną w 2018 r.)
 • bibliotekę oraz czytelnię,
 • świetlicę,
 • 3 pomieszczenia do zajęć wf (duża sala gimnastyczna, mała sala gimnastyczna i siłownia),
 • gabinet pedagoga,
 • gabinet doradców zawodowych,
 • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
 • obiekty sportowe (boisko do piłki plażowej, piłki nożnej, bieżnia okólna, skocznia, rzutnia).

Szkoła posiada własną strzelnicę z wymaganymi atestami, gdzie prowadzone są profesjonalne zajęcia pod okiem instruktora.

Dobra baza edukacyjna i doświadczona, wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewniają młodzieży warunki wszechstronnego rozwoju i zdobywania wiedzy oraz cennych doświadczeń, jak również zdobycie upragnionego zawodu.

O dobrym przygotowaniu do wejścia na rynek pracy świadczą badane przez szkołę losy absolwentów, które wskazują, że niemal wszyscy uczniowie po ukończeniu szkoły otrzymują pracę i cieszą się dobrą opinią pracodawców. W szkole pracują doradcy zawodowi, którzy wspomagają uczniów w wyborze dalszej kariery zawodowej lub edukacyjnej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie jest szkołą bezpieczną, objętą monitoringiem wizyjnym, nowoczesną, w pełni zinformatyzowaną (dziennik elektroniczny, uczniowska sieć wi-fi), wspomagającą zainteresowania uczniów, przyjazną, otwartą na pracodawców i rodziców.


W szkole od 1 września 2019 r. będzie funkcjonowało:

 • Technikum dla absolwentów gimnazjum - po czterech latach nauki otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo maturalne oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
 • Technikum dla absolwentów szkoły podstawowej - po pięciu latach nauki otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo maturalne oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
 • Branżowa Szkoła I stopnia - do Branżowej Szkoły I stopnia mogą uczęszczać absolwenci gimnazjum oraz szkoły podstawowej. Będą dla nich utworzone odrębne oddziały. Po trzech latach nauki otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Istnieje możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II stopnia, Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.


Specjalizacją szkoły jest kształcenie w zakresie przygotowania do wykonywania zawodów:Specjalizacją szkoły jest kształcenie w zakresie przygotowania do wykonywania zawodów:


Technik elektryk - wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i eksploatuje maszyny i urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Dobiera, montuje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej. Znajduje zatrudnienie w firmach zajmujących się montowaniem i uruchamianiem instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych, ocenianiem ich stanu technicznego oraz wykonywaniem pomiarów, sporządzaniem kosztorysów. Uczeń w trakcie nauki może uzyskać kwalifikacje: ELE.02, ELE.05.


Technik elektronik - montuje, uruchamia, konserwuje i naprawia urządzenia elektroniczne. Ponadto montuje, programuje, uruchamia i eksploatuje układy i systemy sterowania. Znajduje zatrudnienie w zakładach produkujących sprzęt elektroniczny i AGD, montujących sprzęt zabezpieczający, antenowy i domofonowy. Uczeń w trakcie nauki może uzyskać kwalifikacje: ELM.02, ELM.05.


Technik mechatronik - montuje i demontuje elementy układów mechatronicznych, eksploatuje oraz projektuje i programuje urządzenia i systemy mechatroniczne. Znajduje zatrudnienie w zakładach produkcyjnych przy urządzeniach automatyki, w działach utrzymania ruchu oraz produkujących nowoczesne urządzenia automatyki i mechatroniki. Uczeń w trakcie nauki może uzyskać kwalifikacje: ELM.03, ELM.06.


Technik automatyk - nadzoruje prawidłową pracę maszyn i urządzeń, usuwa awarie i podejmuje działania korygujące na liniach produkcyjnych oraz w dziale utrzymania ruchu, projektuje, programuje i uruchamia urządzenia automatyki w laboratoriach zakładów przemysłowych, biurach technologicznych i ośrodkach badawczych. Znajduje zatrudnienie w zakładach produkcyjnych przy urządzeniach automatyki, w działach utrzymania ruchu oraz produkujących nowoczesne urządzenia automatyki. Uczeń w trakcie nauki może uzyskać kwalifikacje: ELM.01, ELM.04.

Technik mechanik lotniczy (klasa mundurowa) - wykonuje i dokumentuje obsługę liniową i hangarową statków powietrznych. Znajduje zatrudnienie w charakterze mechanika lotniczego w aeroklubach, portach lotniczych oraz lotniczych jednostkach wojskowych. Uczeń w trakcie nauki może uzyskać kwalifikację TLO.03.


Technik pojazdów samochodowych (klasa mundurowa) - diagnozuje stan techniczny pojazdów samochodowych, naprawia pojazdy samochodowe, organizuje i wykonuje obsługę pojazdów samochodowych. Znajduje zatrudnienie w zakładach obsługowo – naprawczych zaplecza motoryzacyjnego, gdzie przyjmuje pojazdy do naprawy, diagnozuje je i posługuje się specjalistycznym sprzętem. Uczeń w trakcie nauki może uzyskać kwalifikacje: MOT.05, MOT.06


Technik mechanik - nadzorowanie pracy robotników, wspomaganie pracy inżynierów, samodzielnie wykonywanie wyodrębnionych zadań we wszystkich obszarach działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Zatrudnienie: w charakterze mechanika, mechanika samochodowego, w instytucjach i zakładach zajmujących się handlem, obrotem i dystrybucją części mechanicznych w tym do pojazdów samochodowych. Uczeń w trakcie nauki może uzyskać kwalifikację MEC.03, MEC.09.


Elektryk - wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji. Znajduje zatrudnienie w firmach produkcyjnych oraz przemysłu energetycznego na stanowisku elektryka, w energetyce jako osoba naprawiająca urządzenia i linie energetyczne. Uczeń w trakcie nauki może uzyskać kwalifikacje: ELE.02.


Elektromechanik pojazdów samochodowych - diagnozuje oraz naprawia elektryczne i elektroniczne układy pojazdów samochodowych. Znajduje zatrudnienie w warsztatach samochodowych przy naprawie urządzeń elektronicznych samochodu (oświetlenie, elektrycznie opuszczane szyby, ogrzewanie tylnej szyby, czujniki deszczu, parkowania itp.) Uczeń w trakcie nauki może uzyskać kwalifikację: MOT.02.


Mechanik pojazdów samochodowych - wykonuje obsługę, diagnostykę i naprawę podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Znajduje zatrudnienie w zakładach oraz warsztatach samochodowych przy naprawie samochodów. Uczeń w trakcie nauki może uzyskać kwalifikację: MOT.05.


Operator obrabiarek skrawających - obsługuje obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie, przystosowane do obróbki elementów, polegającej na zdejmowaniu warstwy materiału w celu nadania im wymaganych kształtów, wymiarów i chropowatości powierzchni zgodnie z dokumentacją. Szkoła kształcąc w tym zawodzie współpracuje z firmą Trepko S.A. Absolwent znajduje zatrudnienie w zakładach specjalizujących się w obróbce metali, przy obsłudze obrabiarek numerycznych (tokarek, frezarek). Uczeń w trakcie nauki może uzyskać kwalifikację: MEC.05.


Automatyk (klasa pod patronatem NB Polska) - montuje, uruchamia i obsługuje układy automatyki przemysłowej oraz urządzenia precyzyjne. Znajduje zatrudnienie w zakładach zajmujących się montowaniem układów automatyki przemysłowej, urządzeń precyzyjnych, ich uruchamianiem i obsługą, a także sprawdzaniem stanu technicznego, konserwacją i przeprowadzaniem bieżących napraw sprzętu wykorzystywanego w różnych gałęziach przemysłu, w zakładach produkcji maszyn i urządzeń. Uczeń w trakcie nauki może uzyskać kwalifikacje: ELM.01.


W Branżowej Szkole I stopnia w kształconych przez nas zawodach oferujemy młodzieży możliwość odbywania zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego lub u pracodawców w prywatnych firmach oraz zakładach pracy.


Młodzież uczęszczająca do Technikum w kształconych przez nas zawodach ma możliwość odbywania zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, natomiast praktykę zawodową może odbywać w zakładach pracy lub u pracodawców w prywatnych firmach.

Oferta
Dojazd
Koła zainteresowań

Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża – PCK

Celem działalności koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym.

Zadania koła:

 • promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka (np. akcja krwiodawstwa),
 • edukacja młodzieży w zakresie pierwszej pomocy  i profilaktyki zdrowotnej,
 • uczestnictwo w konkursach, promowanie wśród młodzieży czytelnictwa, poradniki, książki w szkolnej bibliotece.

https://zsp2.gniezno.pl/pl/kolo-pck

 

Szkolne Koło Ligi Obrony Kraju - LOK

Realizowane przedsięwzięcia: 

 • Prowadzenie zajęć sekcji strzeleckiej  Szkolnego Koła LOK
 • Przygotowanie i przeprowadzenie „Otwartych Mistrzostw ZSP nr 2” w strzelaniu z broni pneumatycznej
 • Przygotowanie i przeprowadzenie „ Powiatowych zawodów strzeleckich” z broni pneumatycznej dla nauczycieli
 • Przygotowanie i przeprowadzenie „Powiatowego Konkursu Wiedzy Morskiej”
 • Przygotowanie i przeprowadzenie „Mistrzostw Gniezna w dwuboju obronnym i pojedynku strzeleckim”
 • Zajęcia dodatkowe na strzelnicy szkolnej dla szkół podstawowych – Szkoła Podstawowa nr 1, nr 5, nr 7
 • Prowadzenie zajęć na strzelnicy szkolnej dla „Uniwersytetu III wieku”

https://zsp2.gniezno.pl/pl/kolo-lok

 

Koło artystyczne

Koło działające w naszej szkole daje możliwości rozwoju w przestrzeni scenicznej w zakresie gry aktorskiej, scenografii, realizacji muzycznych i plastycznych. Na poważnie, melancholijnie, z rozrzewnieniem i oczywiście z humorem - w naszej szkole znajdą ujście wszystkie emocje! Adaptacje utworów literackich, przedstawienia rocznicowe, widowiska historyczne, satyryczne i skecze - znajdzie się czas na realizację każdego pomysłu.

 

Klub Irlandzki

Klub Irlandzki działa w szkole od 2007 roku i zrzesza osoby zainteresowane kulturą Zielonej Wyspy. W trakcie spotkań uczniowie zgłębiają wiedzę z zakresu irlandzkiej literatury, muzyki, sztuki i geografii.

Członkowie Klubu włączają się w organizację corocznych  Dni Kultury Irlandzkiej.

 

Szkolne Koło Turystyczno- Krajoznawcze – SKTK

Celem działalności koła jest aktywizacja zdrowego stylu życia, kontakt z przyrodą, poznawanie nowych ciekawych miejsc w najbliższej okolicy, ich historii, zabytków, pomników przyrody.

Cele te realizowane są poprzez rajdy, przygotowywanie prezentacji na spotkaniach koła dotyczących regionów turystycznych oraz branie udziału w konkursach.

 

Klub Pro Sinfonika

Klub Pro Sinfonika działa w szkole od 2015 roku. Skupia młodzież szczególnie zainteresowaną muzyką klasyczną. Członkowie Klubu kilka razy w roku wyjeżdżają na koncerty do Filharmonii Poznańskiej. Biorą też udział w koncertach muzyki jazzowej, rockowej, pop i innych.

 

Klub PatGos – promowanie tzw. patriotyzmu gospodarczego

Celem klubu jest promowanie polskiej przedsiębiorczości. Członkowie klubu poznają sposoby identyfikacji produktów z Polski oraz zalety kupowania polskich produktów.

Uczniowie realizują projekty związane z polskimi firmami, towarami i sklepami.

 

SKS – piłka nożna chłopców

Zajęcia dla uczniów naszej szkoły z piłki nożnej odbywają się na boisku GOSIR - ORLIK przy ul. Wrzesińskiej. Na tych zajęciach uczniowie podwyższają swoją sprawność fizyczną oraz doskonalą umiejętności techniczne i taktyczne gry. Trenują w celu jak najlepszego przygotowania się do reprezentowania szkoły w zawodach międzyszkolnych. Zajęcia te dają uczniom możliwość spędzania wolnego czasu w sposób aktywny fizycznie i w sportowej rywalizacji.

 

Indywidualne przygotowanie do egzaminów sprawnościowych

Zajęcia odbywają się cyklicznie w małych grupach uczestników. Mają na celu przygotowanie sprawnościowe uczniów do egzaminów do szkół mundurowych - głównie do szkoły policyjnej. Podczas zajęć uczniowie wykonują ćwiczenia na poszczególnych stanowiskach, które w całości tworzą tor. 

Jest to:

 • omijanie pachołków we skazanym kierunku,
 • przewroty na materacach w przód, w tył i ponownie w przód,
 • przenoszenie manekina na odległości 10 m,
 • pokonywanie płotków na wysokości 0,75 m,
 • rzut piłkami lekarskimi o wadze 3 kg na odległość 5 m,
 • przenoszenie piłki nad głowę w pozycji leżącej do drabinek – 10 pełnych przeniesień,
 • pokonanie 4 skrzyń dowolnym sposobem,
 • bieg wahadłowy 10 X 5 m.

Ćwiczenia należy  wykonać poprawnie i we wskazanym czasie max 1 min 41 sek.

W czasie zajęć stopniowo dołączamy kolejne stanowiska i ćwiczymy dokładność ich wykonania. Pod koniec spotkań ustawiamy cały tor, aby uczeń mógł go pokonać w całości w jak najkrótszym czasie.

Elementem towarzyszącym naszym zajęciom jest indywidualny instruktaż zalecanych ćwiczeń i form aktywności, które zwiększą prędkość, wytrzymałość i siłę.

 

Wolontariat

Koło działa przy Samorządzie Uczniowskim Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Jego zadaniem jest wspieranie różnych form wolontariatu, np. przeprowadzanie na terenie szkoły zbiórek pieniędzy, odzieży czy innych rzeczy oraz  pomoc osobom potrzebującym.

Na czele koła stoi Rada Wolontariatu, którą tworzą uczniowie.

Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

W tym roku szkolnym 2018/2019 koło przeprowadziło:

 • akcję "Aniołek" - pomoc dzieciom ze świetlicy środowiskowej,
 • zbiórkę artykułów papierniczych do MOS w Gnieźnie,
 • zbiórkę pieniędzy w ramach WOŚP,
 • akcja "Góra Grosza".

 

Telewizja szkolna

Działalność koła odbywa się w trzech aspektach:

1. Obsługi wydarzeń szkolnych i zewnętrznych w zakresie nagłaśniania, filmowania i wykonywania dokumentacji filmowej i zdjęciowej, audycji radiowych, a także spotów reklamowych dla potrzeb szkoły i firm patronackich współpracujących ze szkołą. Koło zajmuje się obsługą wydarzeń takich jak akademie szkolne, konkursy, olimpiady, wyjazdy i wycieczki szkolne, wręczanie nagród, stypendiów oraz dokumentowaniem i obsługą imprez organizowanych przez starostwo.

2. Nabywanie umiejętności w zakresie:

a) obsługi sprzętu elektroakustycznego (techniki nagłaśniania) oraz radiowęzła szkolnego (obsługa audycji radiowych),

b) sztuki filmowania, kompozycji i techniki robienia zdjęć oraz przekazywania „na żywo” za pomocą internetu relacji z filmowanych wydarzeń,

c) udział w konkursach filmowych i fotograficznych,

d) wykonywanie i modernizacja sieci radiowęzłowej, telewizyjnej i dozorowej.

3. Naukowym tj. poznawanie nowych technologii związanych z działalnością koła, poszerzanie zakresu wiedzy z przedmiotów zawodowych, samokształcenie i pomoc w rozwiązywaniu problemów szkolnych.

https://zsp2.gniezno.pl/pl/telewizja-szkolna

 


Kontakty zagraniczne

ERASMUS+ „Moja pierwsza praktyka zawodowa”

W 2017 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie zawarł umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją na rzecz realizacji Projektu pt. „Moja pierwsza praktyka zawodowa” w ramach programu ERASMUS+ akcja KA1- mobilność edukacyjna.

Celem projektu są praktyki zagraniczne dla uczestników projektu realizowane u zagranicznych pracodawców.

W ramach projektu realizowane są następujące cele:

 • podniesienie kwalifikacji uczniów,
 • podniesienie umiejętności nauczycieli, poprawa jakości nauczania i pracy z młodzieżą,
 • modyfikowanie programów nauczania przedmiotów zawodowych,
 • nauka języków obcych,
 • zwiększenie świadomości i zrozumienia innych krajów i kultur,
 • budowa sieci kontaktów międzynarodowych,
 • podniesienie europejskiego wymiaru szkoły, rozwijanie poczucia obywatelstwa i tożsamości europejskiej.

Partnerem przyjmującym uczestników jest: YOUR INTERNATIONAL TRAINING FDB Bulding Mallow, Co. Cork, Ireland

Zajęcia pozalekcyjne

„Czas Zawodowców BIS- Zawodowa Wielkopolska”.

Nasza szkoła bierze udział w projekcie pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, który został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego.

W projekcie wykorzystywane są niżej wymienione formy wsparcia:

 • płatne staże dla uczniów głównie w okresie ferii zimowych i letnich,
 • specjalistyczne zajęcia w laboratoriach Politechniki Poznańskiej,
 • doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni szkolnych,
 • wsparcie nauczycieli – możliwość podnoszenia kwalifikacji.

 

„Więcej umiemy, bez stresu na studia startujemy”.

Od 2017 r. nasza szkoła jest partnerem na rzecz realizacji Projektu: "Więcej umiemy, bez stresu na studia startujemy", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne.  Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji nauczycieli objętych wsparciem. Projekt obejmuje dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, udział w wykładach na uczelniach, wyjazdy edukacyjne, a także kursy dla nauczycieli oraz doposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Projektem objętych jest 37 osób, które uczestniczą w zajęciach dodatkowych ukierunkowanych na maturę rozszerzoną z przedmiotów: język angielski, matematyka, fizyka.

W ramach projektu uczniowie rozwijają lub nabywają kompetencje kluczowe konieczne do zdania egzaminu maturalnego na poziomie dającym możliwość dalszej nauki na wyższych uczelniach. Nabyte kompetencje będą również niezbędne w przyszłości na rynku pracy (językowe, matematyczne, fizyczne, biologiczne, a także z zakresu przedsiębiorczości), nastąpi również rozwój kreatywności, innowacyjności oraz umiejętność pracy w grupie.

 

„Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim – ze szkoły na rynek pracy”.

W 2018 r. były podejmowane działania w ramach doposażenia pracowni elektrycznej.

Na 2019 r. planowane są kursy  uczniów:
 • spawanie metodą TIG/MAG,
 • koparko-ładowarki,
 • grafika komputerowa,
 • wózki jezdniowe,
 • uprawnienia elektryczne do 1 kV.Współpraca z pracodawcami

Planujemy rozwijać dalszą współpracę z firmami współpracującymi i obejmującymi patronatem nasze klasy, jak również z Centrum Kształcenia Praktycznego. Nieustannie poszukujemy na rynku  pracy nowych firm chętnych do współpracy z nami.

Do chwili obecnej podpisano umowy dotyczące współpracy zakład pracy – szkoła z następującymi firmami:

 • NB POLSKA Spółka z o.o. 62-200 Gniezno, ul. Słoneczna 29, współpraca dotycząca klasy patronackiej w Szkole Branżowej I Stopnia w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych; umowa dotyczy klasy I, od roku 2019/2020 współpraca dotyczyć będzie zawodu automatyk,
 • KLARGLASS Spółka z o.o. 62-010 Pobiedziska, ul. Fabryczna 4, współpraca dotycząca klasy patronackiej w zawodzie technik automatyk; umowa dotyczy klasy I,
 • CLAVEY Maintenance Service Spółka z o.o. 61-315 Poznań, ul. Wybieg 5/9, współpraca dotycząca klasy patronackiej w zawodzie technik automatyk; umowa dotyczy klasy II,
 • TREPKO Spółka Akcyjna 62-200 Gniezno, ul. Roosevelta 116, współpraca dotycząca młodocianych pracowników /Szkoła Branżowa I Stopnia/ kształcących się w zawodzie operator obrabiarek skrawających,
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. 62-200 Gniezno ul. Wesoła 7, współpraca dotycząca młodocianych pracowników /Szkoła Branżowa I Stopnia/ kształcących się w zawodzie kierowca mechanik,
 • ENEA Spółka Akcyjna 60-201 Poznań, ul. Górecka 1, w najbliższych dniach planowane jest podpisanie umowy o współpracę w zawodzie elektryk oraz technik elektryk,
 • ENEA Operator Spółka z o.o. 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńskiej 58, w najbliższych dniach planowane jest podpisanie umowy o współpracę w zawodzie elektryk oraz technik elektryk,
 • ENEA Serwis Spółka z o.o. 64-111 Lipno, Gronówko 30, w najbliższych dniach planowane jest podpisanie umowy o współpracę w zawodzie elektryk oraz technik elektryk.

W roku szkolnym 2018/19 uczniowie naszej szkoły odbywają praktyczną naukę zawodu w 45 zakładach pracy. Wykaz zakładów pracy jest dostępny w sekretariacie szkoły lub u Kierownika Szkolenia Praktycznego.

Osiągnięcia

W latach 2018 - 2019 nasi uczniowie zajęli czołowe miejsca w wielu konkursach oraz zawodach:

 • II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Gnieźnieńskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej – 22.01.2018 r.
 • II miejsce  w Turnieju Piłki Nożnej Halowej Szkół Mundurowych – 08.02.2018 r.
 • II miejsce w kategorii tańców solo w XII Mistrzostwach Powiatu Gnieźnieńskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Aerobiku i Innych Formach Tanecznych - 28.02 2018 r.
 • I miejsce w XXIV Powiatowym Konkursie Wiedzy Morskiej w klasyfikacji indywidualnej w wieloboju morskim pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Gniezna – 23.03.2018 r.
 • I miejsce w XXIV Powiatowym Konkursie Wiedzy Morskiej w klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych drużynowo w wieloboju morskim pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Gniezna – 23.03.2018 r.
 • Wyróżnienie w regionalnym finale ogólnopolskiego konkursu „Orzeł Biały - nasza duma" zorganizowanym z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości dla pięciu powiatów: wrzesińskiego, średzkiego, gnieźnieńskiego, słupeckiego i śremskiego – 26.03.2018 r.
 • III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Gnieźnieńskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce nożnej –
 • 12.04. 2018 r.
 • I, II miejsce w konkursu "Finanse a matematyka" – 26.04.2018 r.
 • III miejsce w Turnieju Piłki Nożnej dla Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Rektora  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Gnieźnie – 09.06.2018r.
 • I, II, III miejsce w X Jubileuszowym Biegu im. Hipolita Cegielskiego na terenie Kampusu PWSZ Gniezno – 09.06.2018 r.
 • III miejsce stylem motylkowym indywidualnie w Mistrzostwach w Pływaniu – etap powiatowy - 08.10.2018 r.
 • I miejsce stylem dowolnym indywidualnie w Mistrzostwach w Pływaniu – etap powiatowy - 08.10.2018 r.
 • III miejsce w sztafecie drużynowo w Mistrzostwach w Pływaniu – etap powiatowy – 08.10.2018 r.
 • III miejsce w Drużynowych Mistrzostwach w Szachach - 16.10.2018 r.
 • III miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej z okazji obchodów Dnia Papieskiego – 16.10.2018r.
 • II miejsce w konkursie fotograficznym Moc żywiołu w obiektywie – 17.10.2018 r.
 • II miejsce i tytuł wicemistrzów powiatu w Drużynowych Mistrzostwach Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego w badmintonie – 19.10.2018 r.
 • III miejsce w Konkursie Recytatorskim Peregrynacje po literaturze gnieźnieńskiej. Od źródeł do współczesności., odbywającego się w ramach IV Festiwalu FYRTEL - 19.11.2018 r.
 • I miejsce w Drużynowych Zawodach - Licealiada chłopców w unihokeju na szczeblu powiatowym - 08.11.2018 r.
 • III miejsce w Powiatowym Konkursie Historycznym Polonia Restituta poświęconym 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości – 08.11.2018 r.
 • II miejsce w XI Otwartych Mistrzostwa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych  drużynowo  - 05.12.2018 r. 
 • I miejsce w  XI Otwarte Mistrzostwa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych indywidualnie – 05.12.2018 r. 
 • Rozgrywki finałowe XX Licealiady w Unihokeju chłopców - 18.12.2018r.
 • I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej Halowej Szkół Mundurowych - 12.02.2019 r.
 • I, II III miejsce  w XI edycji Powiatowego Konkursu “Potyczki z polszczyzną” - 25.02.2019 r. 
 • III miejsce w IX Konkursie Recytatorskim „Dwa Języki” w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w języku angielskim oraz polskim - 19.03.2019 r.
Zakres wiekowy
Uczniowie uczęszczający do szkoły są w wieku 15-21 lat.
Drzwi otwarte

Zapraszamy !!!

13.04.2019 r. (sobota) godz. 9.oo-13.oo

15.04.2019 r. (poniedziałek)  godz.9.oo-13.oo

OTWIERAMY DRZWI:

 • klas lekcyjnych: facecji literackich, potyczek matematycznych, zmagań informatycznych, podróży geograficznych i historycznych, językowych zawiłości,
 • klasopracowni zawodowych: majsterkowania, instalowania, podłączania, przetwarzania, przesyłania, kompresowania, wytwarzania i programowania,
 • strzelnicy - miejsca hartującego ducha,
 • obiektów sportowych gotowych na przyjęcie nowych mistrzów: siatkówki, koszykówki, unihokeja, piłki nożnej, ręcznej i plażowej, tenisistów i siłaczy,
 • biblioteki - świata fikcji literackiej i wirtualnego zapomnienia,
 • sekretariatu - źródła wiedzy niezbędnej i organizacji pracy,
 • zakładów pracy zapraszających na wstępne rozmowy kwalifikacyjne,
 • doradców zawodowych gotowych wspierać niezdecydowanych,
 • kół zainteresowań - artystycznego, turystycznego, fotograficznego, sportowego, irlandzkiego, PCK, LOK, PatGos, Pro Sinfoniki, wolontariatu, telewizji szkolnej…
 • szkolnych mediów by poznać: telewizyjnych kamerzystów i reporterów, fotografów i akustyków,
 • Samorządu Uczniowskiego - źródła odpowiedzialnej samorządności, społeczności uczniowskiej - ludzi wyjątkowych, otwartych i życzliwych, z poczuciem humoru, pasjonatów ciekawych wiedzy technicznej, młodych konstruktorów i eksperymentatorów.

UCZESTNICZĄC W GRZE SZKOLNEJ, ZAJRZYSZ ZA PRÓG WSZYSTKICH DRZWI, ZAPRASZAMY!

Historia

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie jest szkołą o ponad 100 - letniej tradycji. Doświadczenie, kadra nauczycielska, baza dydaktyczna i ambicje uczniów gwarantują rzetelne przygotowanie do podjęcia dalszej edukacji oraz pracy w wyuczonym zawodzie.

Z kart historii

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie jest szkołą, której tradycje edukacyjne, a zwłaszcza przygotowywania kadr dla potrzeb przemysłu i rzemiosła, sięga 1902 roku - wówczas powołana została Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa Męska. Po okresie okupacji hitlerowskiej, 7 kwietnia 1945 r., wznowiła działalność Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa Męska Nr 1, mająca swą siedzibę od 1918 r. w budynku przy ul. Chrobrego użytkowanym przez Gimnazjum Państwowe i Liceum Handlowe (dziś Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych). Jej organizatorem i kierownikiem był Kazimierz Lewandowski. Szkoła liczyła wtedy 7 oddziałów i 321 uczniów. Mieściła się w drewnianym budynku przy ulicy Łubieńskiego, na zapleczu boiska Liceum Ogólnokształcącego Żeńskiego (dzisiaj Liceum Ogólnokształcące nr 2 mieszczące się przy ul. Łubieńskiego).  

W roku 1948 przydzielono szkole pomieszczenia w budynku przy ulicy Mikołaja (dziś siedziba MOK-u przy ul. Łubieńskiego) Z roku na rok wzrastała liczba uczniów kształcących się w zawodach: ślusarz, tokarz, elektromonter, stolarz, murarz, piekarz, fryzjer, krawiec i szewc. Ponadto zdobywali tu dyplomy czeladnicze mistrzowskie dorośli i osoby uczęszczający na kursy zawodowe. Odczuwalny był jednak brak własnych warsztatów szkolnych.

            W roku szkolnym 1949/50 szkołę usytuowano w gmachu przy ul. Sienkiewicza, w którym mieściła się przez 26 lat, tj. do roku 1975. Po raz pierwszy przyjęto dziewczęta i zmieniono jej nazwę na: Publiczną Średnią Szkołę Zawodową Nr 1. Jej dyrektorem został pan Marian Bączyk, który pełnił tę funkcję przez 22 lata. Praktyczną naukę zawodu zorganizowano w gmachu szkolnym, a częściowo w budynku przy ul. Mieszka I. Rozwijający się w Gnieźnie i regionie przemysł wykazywał wzrastające zapotrzebowanie na wykwalifikowanych robotników. Szkoła, nosząca od 1952 r. nową nazwę: Zasadnicza Szkoła Metalowo-Elektryczna, starała się sprostać tym zadaniom. Przebudowano warsztaty szkolne i przeniesiono je do gmachu przy ul. Mieszka I. Ze względu na dużą liczbę uczniów dojeżdżających, w 1950 r. oddano do użytku internat przy ul. Żwirki i Wigury (dziś Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1).

W 1956 r. szkoła otrzymała nazwę: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12. W gmachu przy ul. Sienkiewicza uczyła się nie tylko młodzież pobierająca naukę w warsztatach szkolnych, ale również ta, która poznawała tajniki zawodu w różnych państwowych, spółdzielczych zakładach pracy i u prywatnych mistrzów. Z tego powodu utworzona została Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących. Odłączono ją w roku szkolnym 1965/66, wprowadzając na jej miejsce filię Technikum Mechanicznego dla Pracujących o specjalności obróbka skrawaniem. W maju 1959 r. kolejny raz została zmieniona nazwa szkoły - na Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 1. Trwały starania o wybudowanie nowych warsztatów szkolnych. Zostały one wreszcie uwieńczone pełnym sukcesem, bowiem w grudniu 1959 r. otrzymano nowy gmach przy ulicy Słowackiego. W 1970 r. warsztaty zostały rozbudowane - dzięki ofiarnej pracy uczniów i nauczycieli powstała nowoczesna hala warsztatowa.

W roku szkolnym 1971/72 wprowadzono nowy kierunek kształcenia - mechanik kierowca pojazdów samochodowych - uruchomiono wówczas w warsztatach stację obsługi samochodów oraz urządzono pracownie do nauki zawodu. Przy ulicy Cieszkowskiego 17 powstał nowy gmach szkoły i internat. W 1972 r. funkcję dyrektora szkoły objął mgr inż. Henryk Czechański. W roku szkolnym 1974/75, na mocy zarządzenia Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu, powołano czteroletnie młodzieżowe Liceum Zawodowe ze specjalnością elektromechanik urządzeń przemysłowych. Istniała możliwość podjęcia nauki w dwuletniej Szkole Przysposabiającej do Pracy Zawodowej, do której mogli być przyjęci uczniowie po ukończeniu 15 roku życia i szóstej klasy szkoły podstawowej. Kształcili się w zawodach: tokarz, ślusarz, monter instalacji budowlanych.  

Z dniem 1 września 1976 r. na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania zmieniono nazwę szkoły na: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, któremu w grudniu nadano imię Janka Krasickiego (od imienia tego odstąpiono w 1991 roku). W 1984 r. powołano na dyrektora szkoły mgr Mieczysława Krzyśkę. Zwiększająca się liczba uczniów i oddziałów spowodowała, że za zgodą Kuratorium Oświaty w Poznaniu przystąpiono do rozbudowy budynku. Prace zakończono w 1988 r., zmodernizowany został również istniejący budynek szkolny i internat.

We wrześniu 1990 roku nowym dyrektorem szkoły został mgr inż. Zbigniew Kowalczewski. Nowa sytuacja polityczno - gospodarcza stworzyła szansę rozwoju naszego Zespołu. Otwarto nowe typy szkół, rozszerzono kształcenie młodzieży w nowych specjalnościach korzystnych dla uczniów i potrzeb naszej gospodarki. W 1991 r. powołano Technikum Elektryczne i Technikum Samochodowe na podbudowie szkoły podstawowej. Od 1992 zaczęło funkcjonować Technikum Urządzeń Sanitarnych i Technikum Samochodowe na podbudowie szkoły zasadniczej. Z początkiem roku szkolnego 1993/1994 przekazano uczniom pierwszą pracownię komputerową. Obok wymienionych typów szkół - od roku szkolnego 1994/95 - w gmachu Zespołu zajęcia dydaktyczne dla swych słuchaczy prowadziła Politechnika Poznańska. Od 1999 r. młodzież mogła się kształcić także w Liceum Ogólnokształcącym.

W efekcie zmian w systemie placówek oświaty, z dniem 1.09.2002 r., szkoła przyjęła w swe progi absolwentów gimnazjum i zmieniła nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Otwarto także nowe kierunki kształcenia: Technikum Elektroniczne i Liceum Profilowane o kierunku mechatronik. W roku szkolnym 2005/2006 rozpoczęła swą działalność Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie technik mechatronik oraz Technikum Uzupełniającego kształcące w zawodach: elektryk oraz obsługa i eksploatacja pojazdów samochodowych.

Rada Powiatu Gnieźnieńskiego Uchwałą z dnia 30 marca 2006 r. nadała szkole prawo posługiwania się nazwą: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 im. Papieża Jana Pawła II. Dnia 16 października 2006 r. dokonano uroczystego wręczenia nowego sztandaru szkole i odsłonięcia tablicy poświęconej patronowi szkoły, Papieżowi Janowi Pawłowi II. Sztandar ufundowała firma TREPKO Sp. z o. o., w Gnieźnie.

Rok szkolny 2007/2008 społeczność szkolna rozpoczęła naukę pod kierownictwem nowego dyrektora, mgr inż. Sylwestra Sipa. Inauguracja nowego roku szkolnego to także początek funkcjonowania nowej placówki dydaktycznej – Centrum Kształcenia Praktycznego, utworzonego na bazie Warsztatów Szkolnych. 

W roku szkolnym 2007/08 utworzony został Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Ośrodek ten został włączony w strukturę ZSP nr 2. Prowadzi szkolenia z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych w formie miesięcznych kursów dla młodzieży kształcącej się w klasach wielozawodowych. Od roku szkolnego 2012/2013 organizuje się również Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 przyniosła duże zmiany. Od dnia 1 września 2015 roku Centrum Kształcenia Praktycznego zostało wyłączone ze struktur Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, a jego dyrektorem został dotychczasowy dyrektor ZSP nr 2 - mgr inż. Sylwester Sip. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 objął mgr inż. Marek Jóźwiak.

W roku szkolnym 2016/2017 do oferty edukacyjnej szkoły wprowadzono kolejną klasę mundurową - kształcącą się w zawodzie technik pojazdów samochodowych - prowadzoną we współpracy z Powiatową Strażą Pożarną, Policją oraz jednostką wojskową w Powidzu, a także Szkołę Policealną dla Dorosłych, kształcącą w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rok szkolny 2017/2018 społeczność szkolna ZSP nr 2 rozpoczęła pod kierownictwem pani dyrektor, dr Marii Magdaleny Nowak. Od tego roku ofertę edukacyjną szkoły wzbogacono o klasy: technik automatyk i technik ochrony środowiska. We wrześniu 2017 r. nastąpiło przekształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I stopnia.

W roku szkolnym 2018/19 do oferty edukacyjnej szkoły wprowadzono zawody: technik mechanik i mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 wychodzi naprzeciw nieustannie rozwijającemu się rynkowi pracy, zmieniającej się infrastrukturze, bowiem ZSP nr 2 to SZKOŁA Z DOŚWIADCZENIEM!