Gniezno
Technikum
Technikum w ZSP Nr 1
Zespół szkół
Adres
Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno
Telefon
61 426 20 73
E-mail
Strona www
Dyrektor
Iwona Ratajczak
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Technikum w ZSP Nr 1
  • Technikum w ZSP Nr 1
  • Technikum w ZSP Nr 1
  • Technikum w ZSP Nr 1
  • Technikum w ZSP Nr 1
  • Technikum w ZSP Nr 1
  • Technikum w ZSP Nr 1
  • Technikum w ZSP Nr 1
  • Technikum w ZSP Nr 1
  • Technikum w ZSP Nr 1
Opis

Nasza szkoła ma do dyspozycji wiele dobrze wyposażonych sal, 3 pracownie komputerowe, bibliotekę, sale językowe, salki gimnastyczne i siłownię oraz bogatą bazę szkolenia praktycznego. Drugi budynek szkoły znajduje się przy ul. Kostrzyńskiej 46. Odbywają się w nim zajęcia lekcyjne oraz zajęcia praktyczne. Placówka bezustannie rozwija się i modernizuje, idąc z duchem czasu, tworzy niezapomniany klimat spędzonych w niej lat nauki.

Szkoła bierze udział w programie ALBATROS mającym na celu zwiększenie świadomości technicznej uczniów oraz wzbogacenie planu zajęć i oferty edukacyjnej szkół, realizowanej zgodnie z systemem kształcenia zawodowego. Poprzez wzbogacanie wiedzy młodzieży promujemy rozwój polskiej wsi, rolnictwa i przemysłu około rolnego. Zajęcia przeprowadzone w ramach Programu odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych: pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych. Oprócz klasycznych zajęć lekcyjnych młodzież ma możliwość  zobaczenie nowoczesnych fabryk i poznanie innowacyjnego sprzętu rolniczego. Nasza młodzież często uczestniczy w wycieczkach zawodowych.

Szkoła umożliwia również zdobycie dodatkowych kwalifikacji m.in. obsługa wózków widłowych, kurs operatora kombajnu zbożowego.

Swoje umiejętności zawodowe uczniowie mają możliwość zaprezentować przez uczestnictwo co roku w różnych konkursach i olimpiadach zajmując czołowe miejsca na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

W szkole prowadzona jest efektywna działalność kształtująca odpowiedzialną społecznie młodzież, uważną na otoczenie, respektującą prawa innych i chętnie angażującą się w wolontariat  wspierający osoby z niepełnosprawnościami i seniorów szczególnie poprzez szkolne koło wolontariatu. Wolontariuszki Szkolnego Koła Wolontariatu biorą  również udział w projekcie „WOLONTARIAT z KLASĄ”. W szkole corocznie organizowana jest akcja honorowego oddawania krwi pod patronatem projektu starostwa powiatowego w Gnieźnie pt: BŁĘKITNA KREW.

Szkoła zapewnia fachową pomoc psychologiczną zatrudniając psychologa szkolnego oraz  doświadczonego pedagoga. W szkole odbywają się liczne zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

We współpracy z Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie szkoła prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego oraz przygotowujące absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.

Teren szkoły jest monitorowany,a dzięki podejmowanym działaniom wychowawczym  i profilaktycznym szkoła jest bezpieczna i przyjazna uczniom.

Oferta
w przygotowaniu
Drzwi otwarte

DRZWI OTWARTE - 13 KWIETNIA 2019 r. w godz. 9:00-13:00

ZAPRASZAMY! 

Historia

Historia naszej szkoły zaczęła się, gdy pierwsi uczniowie przekroczyli próg budynku w Skiereszewie w 1959 roku. Była to pierwsza szkoła rolnicza w powiecie gnieźnieńskim. Początkowo w latach 1959 – 1964 była to Dwuizbowa Szkoła Rolnicza, która w okresie późniejszym została przemianowana na Zasadniczą Szkołę Rolniczą, o dwuletnim cyklu nauczania. Siedzibą szkoły był pałacyk dawniejszego właściciela garbarnii. Pierwszym dyrektorem szkoły został jej inicjator i założyciel inż. Mieczysław Dybowski. W latach 1969 – 1977 funkcjonował przy szkole internat dla młodzieży z dalszych rejonów.

1 września 1976 roku placówka nasza została podniesiona do rangi Zespołu Szkół Rolniczych w Skiereszewie. W związku z tym, oprócz dotychczasowej dwuletniej Zasadniczej Szkoły Rolniczej powstała 2-letnia Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa, 3-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa, 2-letnie Policealne Studium Mechanizacji Rolnictwa, 3-letnie Wieczorowe Technikum Rolnicze dla Pracujących oraz Zaoczne Technikum Rolnicze, mające swoje filie w Kiszkowie i Niechanowie, a także Telewizyjne Technikum Rolnicze. Przez lata następował rozwój szkoły i potrzebna była nowa siedziba. Toteż w 1991 roku placówka przejęła pomieszczenia w budynku na ulicy Sobieskiego 20.

Od 1 września 2016 r w związku z likwidacją technikum i zasadniczej szkoły zawodowej wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Kilińskiego w Gnieźnie oferta kształcenia w ZSP nr 1 została poszerzona o kształcenie w nowych zawodach. 

Obecna oferta edukacyjna szkoły obejmuje następujące zawody:

- technik architektury krajobrazu;

- technik geodeta;

- technik hotelarstwa (klasa integracyjne);

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki;

- technik organizacji turystyki;

- technik rolnik;

- technik żywienia i usług gastronomicznych.

Placówka znana jest w środowisku lokalnym dzięki częstemu włączaniu się w różne inicjatywy. W zakresie kształcenia zawodowego szkoła współpracuje z różnymi firmami zarówno z powiatu gnieźnieńskiego jak i całego województwa. Do partnerów szkoły należą: Joskin, Krongskilde, Agromarket Jaryszki, Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo, K2 Ogrody, Hotel Andersia i Sheraton w Poznaniu a także znane gnieźnieńskie restauracje: LeoLibra, Hotele i restauracje ,,Pietrak", Czerwone Korale, Za Drzwiami, Ratuszowa. 

Absolwenci naszej szkoły studiują m. in. na:
– Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu,
– Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu,
– Politechnice Poznańskiej.
- Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie
oraz Instytucie Kolegium Europejskiego UAM w Gnieźnie.

Współpraca z pracodawcami

Szkoła współpracowała i współpracuje z różnymi instytucjami w zakresie praktyk uczniów. Są to przede wszystkim:

hotele,

restauracje,

biura podróży,

firmy geodezyjne i jednostki samorządu terytorialnego,

firmy projektujące i zakładające ogrody,

firmy serwisujące sprzęt rolniczy,

gospodarstwa rolne. 

Kontakty zagraniczne

Uczniowie wyjeżdżają na praktyki do Niemiec, Grecji i Hiszpanii w ramach programu Erasmus+.


Dojazd
Zaletą szkoły jest jej lokalizacja – główny budynek szkoły znajduje się w centrum miasta, kilka minut drogi od dworca PKP i PKS oraz przystanków komunikacji miejskiej. Jest to szczególnie ważne dla  placówki, gdyż  ponad 50% społeczności szkolnej stanowią uczniowie dojeżdżający z powiatu i okolic.
Koła zainteresowań

Samorząd szkolny

Szkolne Koło PCK

Szkolny Klub Ekologiczny "Rolnik"

Kółko fotograficzne

Koło Dekoratorsko -Florystyczne

Szkolny Zespół Muzyczno-Wokalny

Kółko Brydża Sportowego

Szkolne Koło Wolontariatu

Szkolne Koło- Turystyczno- Krajoznawcze

Klub Hotelarza i Przedsiębiorcy

Klub Smakosza

Osiągnięcia

W organizowanym finale Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Średnich „MŁODY MECHANIK NA MEDAL” dwaj uczniowie znaleźli się na podium: Radosław Kowalczyk został zwycięzcą tego konkursu a jego kolega z klasy IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa Krzysztof Kałat zajął 3 miejsce.


V i VI miejsce indywidualnie w II Ogólnopolskim Turnieju na najlepszego ucznia w zawodzie kucharz”, 

V miejsce drużyny unihokeja chłopców w finale regionalnym „Licealiada 2018”.