Giżycko
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku - 1 d
Nazwa oddziału

 1 d

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

Uczeń, od klasy pierwszej, realizuje dwa przedmioty w na poziomie rozszerzonym: matematykę i geografię. Nauka pozostałych przedmiotów prowadzona jest na poziomie ogólnym. Uczeń ma możliwość wyboru dwóch języków obcych spośród trzech proponowanych przez szkołę (język angielski, język niemiecki lub język rosyjski).