Giżycko
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku
Adres
ul.Sikorskiego 3, 11-500 Giżycko
Telefon
87 428 55 43
Fax
87 428 55 43
E-mail
Strona www
Dyrektor
Ewa Downar
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Szkoła ma charakter ogólnokształcący; w sposób wszechstronny rozwija zainteresowania uczniów nie tylko w procesie dydaktycznym na lekcjach, ale także na zajęciach pozalekcyjnych. Szkoła liczy 7 oddziałów 24 lub 30 osobowych, w których uczy się 179 uczniów, naucza tu 21 nauczycieli. Szkoła posiada wysoko wyposażone pracownie, w każdej pracowni komputer z dostępem do internetu i rzutnik multimedialny, 7 pracowni z tablicą interaktywną, monitor wielofunkcyjny, pracownię komputerową. Zapewnia bogaty księgozbiór biblioteczny oraz czytelnię wyposażoną w komputery z dostępem do internetu. Osoby zamieszkałe w znacznej odległości od szkoły mają możliwość zakwaterowania w internacie ZSKŚiA oraz ZSEiI.
Oferta
Dojazd
Szkoła mieści się w Giżycku przy ul. Sikorskiego 3. Dojazd do szkoły z okolicznych miejscowości nie sprawia żadnych trudności, jest zapewniony przez PKS i PKP.
Historia
Szkoła powstała w 1990 roku i wraz z istniejącym Studium Medycznym weszła w skład Zespołu Szkół nr 1 w Giżycku. 1 września 1990r naukę w szkole rozpoczęli uczniowie w dwóch klasach pierwszych. Od 1999r szkoła jest samodzielną jednostką kształcenia. Ważnym wydarzeniem było nadanie szkole w 2004 roku imienia patrona Gustawa Gizewiusza.
Koła zainteresowań
Po lekcjach odbywają się zajęcia z różnych przedmiotów (np. język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia, wos, informatyka). Zajęcia organizowane są w zależności od potrzeb i sugestii uczniów, cieszą się one szczególną popularnością wśród maturzystów.
Kontakty zagraniczne
W ramach programu Comenius w latach 2012-2014 realizowaliśmy projekt Let’s Try Business. Młodzież odbywała wizyty na Węgrzech, w Rumunii i Portugalii oraz gościła grupy z tych krajów u nas. W latach 2014-2016 w ramach programu Erasmus realizowaliśmy projekt zagranicznego doskonalenia nauczycieli „Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy”. W latach 2016-2018 w ramach programu Erasmus+ realizowaliśmy projekt „Nauczanie i uczenie z ICT”. Młodzież uczestniczyła w szkoleniach informatycznych w szkołach w Grecji i Turcji, na Słowacji i Węgrzech. W latach 2018-2020 w ramach programu Erasmus+ realizujemy projekt „Google Oferują Aplikacje do Lekcji”. Młodzież uczestniczyła w szkoleniach z wykorzystania aplikacji Googl na lekcjach w szkołach z Włoch, Francji, Słowacji, Turcji i Irlandii Północnej.  
Osiągnięcia
Szkoła może poszczycić się wieloma sukcesami naukowymi - jej uczniowie byli wielokrotnymi laureatami centralnej olimpiady ekologicznej oraz laureatami olimpiad i konkursów: biologicznego, chemicznego, filozoficznego, matematycznego w etapach wojewódzkich (Kangur, Alfik) i centralnych (Pangea), fizycznego (Lwiątko), Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności (finalistki etapu okręgowego w roku szkolnym 2015/16 i 2016/17), Konkursu Wiedzy o Warmii i Mazurach (II miejsce w województwie w roku szkolnym 2015/16, III i IV w roku 2016/17, II i III w roku 2017/2018, I i V w roku 2018/2019), III miejsce w ogólnopolskiej edycji Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych, Konkurs Wiedzy o Podatkach (4 finalistów etapu wojewódzkiego w roku szkolnym 2017/2018), Ogólnopolski Konkurs o Limerykach ( I miejsce w kraju w roku szkolnym 2017/2018). Corocznie zdobywamy wiele sukcesów sportowych, ostatnim ważnym jest uzyskanie trzeci raz z rzędu, a czwarty raz w historii, I miejsca w rankingu sportowym szkół ponadgimnazjalnych organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie w roku szkolnym 2016/18, w roku 2017/2018 zajęliśmy Miejsce II.
Zajęcia pozalekcyjne
W latach 2018-2020 w ramach programu RPO Warmia-Mazury realizujemy projekt „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Giżycki-II LO”. Głównym cele projektu jest podniesienie szans edukacyjnych i wzrost kompetencji kluczowych uczniów. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach przedmiotowych.
Zakres wiekowy
Uczniami liceum jest młodzież w wieku 15 - 19 lat