Giżycko
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące ZDZ
Zespół szkół
Adres
ul.Kopernika 5, 11-500 Giżycko
Telefon
874282216
Fax
874282216
E-mail
Strona www
Dyrektor
Beata Żmijewska
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • Zapraszamy
 • Jesteśmy w programie od I-wszej edycji
 • Dodatkowe szkolenia - tylko z nami.
 • Zajęcia w wojsku to standard.
 • Liceum Ogólnokształcące ZDZ
 • Liceum Ogólnokształcące ZDZ
 • Liceum Ogólnokształcące ZDZ
Opis
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku to liceum, które prowadzi KLASY MUNDUROWE. Szkoła posiada uprawnienia szkół publicznych. Oznacza to, że ukończenie szkoły pozwala na uzyskanie świadectw i dyplomów państwowych. Absolwenci mają więc otwartą drogę do kontynuowania nauki we wszystkich szkołach oraz na CYWILNYCH I MUNDUROWYCH uczelniach wyższych. W ramach nauki uczniowie realizują obowiązkowe oraz dodatkowe zajęcia dydaktyczne, takie jak: samoobrona, propedeutyka służb mundurowych, zajęcia survivalowe, zajęcia prowadzone przez żołnierzy z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Klasa mundurowa objęta jest "Pilotażowym programem wspierania szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" organizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej.  W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczynamy III edycję programu. NASI PARTNERZY TO: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie; Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie; 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana; Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu; Związek Sybiraków Koło w Giżycku. Na koniec nauki w szkole, nasi absolwenci, otrzymują CERTYFIKAT i LIST REFERENCYJNY podpisany przez DYREKTORA SZKOŁY i DOWÓDCĘ 15 GIŻYCKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ. W liście zawarte są informacje o wiadomościach i umiejętnościach naszych absolwentów związanych ze służbami mundurowymi. Co roku jeden z naszych uczniów jest LAUREATEM STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW. Nasi nauczyciele są egzaminatorami maturalnymi. Prowadzimy bezpłatny dziennik elektroniczny. Jesteśmy małym środowiskiem, dlatego bezpieczeństwo w naszej szkole, to nie tylko słowa, to norma i codzienność. Standard bezpieczeństwa podnosi prowadzony w szkole monitoring. Standard i jakość świadczonych przez nas usług wrośnie, ponieważ w obecnej chwili trwa rozbudowa naszej placówki. strona internetowa szkoły Funpage szkoły
Oferta

1A

1B

Historia
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku jest stowarzyszeniem, które powstało w 1945 roku. W tym roku obchodzimy 70-lecie istnienia naszej firmy. Od początku swego istnienia do chwili obecnej organizacja przeszła szereg zmian przekształcając się z małej firmy edukacyjno - szkoleniowej w instytucję o pozycji lidera rynku w branży usług edukacyjnych oraz szkoleń zawodowych na terenie Polski północno – wschodniej. Szkoły w Giżycku istnieją od 1992 roku. W 2003 roku jako pierwsza instytucja szkoleniowa w regionie północno-wschodnim POLSKI wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 w działalności kursowej i szkolnej co zostało potwierdzone odpowiednim Certyfikatem. 2007 rok - powstanie dzienne Liceum Ogólnokształcącego 2012 rok - utworzenie klas mundurowych 28.03.2012 rok - podpisanie LISTU INTENCYJNEGO między WOJSKOWĄ AKADEMIĄ TECHNICZNĄ w Warszawie a ZDZ 11.11.2012 rok - podpisanie porozumienia o współpracy między ZDZ a 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną 2013 rok - podpisane porozumienie z AKADEMIĄ OBRONY NARODOWEJ w Warszawie 30.01.2014 rok- podpisanie porozumienia z Zarządem koła Sybiraków w Giżycku i utworzenie w szkole "KLUBU WNUKA SYBIRAKA" 2016 rok - podpisanie porozumienia o współpracy z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu.
Koła zainteresowań
SAMOOBRONA SURVIVAL PROPEDEUTYKA SŁUŻB MUNDUROWYCH dodatkowe zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących
Osiągnięcia
Sukcesy uczniów w zawodach sportowych, w tym udział w MISTRZOSTWACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W MIESZANYCH SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH. Dzięki współpracy z Akademią Obrony Narodowej w Warszawie uczniowie przystąpili do egzaminu z języka angielskiego zgodnie z Porozumieniem STANAG 6001, 6002,6003 i zdali go oraz otrzymali certyfikat. Na "TURNIEJU PROOBRONNYM KLAS WOJSKOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO" w trzech konkurencjach - na pięć - zajęliśmy II miejsce.
Zajęcia pozalekcyjne

Od roku szkolnego 2019/2020 proponujemy naszym uczniom udział w kursach językowych STANAG 6001 na poziomie 1 i 2


Dzięki współpracy z e Stowarzyszeniem PODWODNIK organizujemy kursy:

 • płetwonurka
 • ratownika wodnego
 • sternika motorowodnego

Ukończenie szkoleń potwierdzamy wydaniem świadectw Ministerstwa Edukacji Narodowej.