Giżycko
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące
Zespół szkół
Adres
ul.Kopernika 7, 11-500 Giżycko
Telefon
874284074
E-mail
Strona www
Dyrektor
Irena Mazur
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Opis
Szkoła mieści się w 3 poziomowym budynku przy ul. Kopernika 7 w Giżycku. W pogodne dni młodzież może spędzać przerwy na świeżym powietrzu na terenie wokół budynku szkoły. Sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesny, niezbędny sprzęt multimedialny. Każda z klas ma swoją salę lekcyjną. Szkoła posiada salę komputerową. Wysokie kwalifikacje i doświadczenie nauczycieli gwarantują wysoki poziom nauczania. Dobry kontakt ucznia z nauczycielem zapewniany jest dzięki małej liczebności osób w klasie. W szkole panuje bardzo miła atmosfera. Duży nacisk kładziemy na pracę wychowawczą i dydaktyczną, tolerancję oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności ucznia. W Liceum oprócz zajęć edukacyjnych objętych programem nauczania są realizowane w poszczególnych klasach dodatkowe przedmioty kierunkowe wybrane przez uczniów. Ogromne znaczenie ma dla nas bezpieczeństwo naszych uczniów, dlatego budynek szkolny oraz teren wokół szkoły jest ogrodzony i monitorowany. Szkoła jest bezpłatna.
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Dzięki dogodnej lokalizacji do szkoły można dojechać bezpośrednio autobusami komunikacji międzygminnej z Wydmin, Wilkas, Węgorzewa, Rynu itp. Przystanek autobusowy oddalony jest od szkoły ok. 200 metrów i znajduje się przy Urzędzie Miasta.
Historia
Klasa wojskowa rozpoczęła swoje pierwsze zajęcia 1 września 2013 roku. Duży nacisk kładziemy na pracę dydaktyczną oraz wychowanie patriotyczne naszych uczniów. Uczniowie w klasie wojskowej pogłębiają wiadomości teoretyczne związane ze szkoleniem wojskowym, a także uczestniczą w zajęciach na terenie jednostki wojskowej, które mają charakter praktyczny. Prowadzimy współpracę z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną. Organizujemy spotkania ze Strażą Graniczną w Gołdapi, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Patrolem Rozminowania. Inicjujemy spotkania z doradcą zawodowym, przedstawicielami punktu krwiodawstwa, Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej. Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych uczniów i realizowanie inicjatyw zgłoszonych przez naszych wychowanków.
Koła zainteresowań
Swoje talenty artystyczne i zainteresowania uczniowie rozwijają podczas pracy w samorządzie szkolnym gdzie powstaje wiele nowych inicjatyw kształtujących i budujących życie szkolne. Nasi uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych itp. Osiągają sukcesy sportowe w żeglarstwie i innych dyscyplinach sportowych. Otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów.
Kontakty zagraniczne
Obecnie nie prowadzimy międzynarodowej wymiany między szkołami.
Osiągnięcia
Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania plastyczne, literackie przy organizacji świąt okolicznościowych i ważnych wydarzeń związanych z życiem szkoły. Są autorami dekoracji szkolnych i gazetek tematycznych. Biorą czynny udział w akcjach organizowanych przez samorząd uczniowski, np.: „Tak Pomagam!”, zbiórka pluszaków dla dzieci na Ukrainie. Zapraszamy do wspólnej nauki w naszej szkole. Zapraszamy do naszej szkoły.