Systemowa obsługa rekrutacji
Najważniejsze wyróżniki systemu Nabór.
Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technik budowy oprogramowania, system Nabór posiada następujące cechy:
Wyniki rekrutacji dostępne są praktycznie natychmiast po wprowadzeniu danych. Bieżący monitoring popularności poszczególnych oddziałów oraz generowane raporty umożliwiają elastyczne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.
Wszystkie newralgiczne elementy systemu są powielone. Dostęp do serwera może być realizowany zarówno przez Internet lub wydzielone łącza modemowe. Wprowadzanie danych może odbywać się nawet podczas braku połączenia z siecią. Zaawansowana infrastruktura sprzętowa zapewnia stabilną pracę na każdym odcinku systemu, od stacji klienckiej, poprzez wydajną łączność, aż po centralny serwer systemu.
Warunkiem poprawnego realizowania zadań związanych z procesem rekrutacji jest wysoki poziom bezpieczeństwa. System Nabór zawiera rozwiązania opracowane przez światowych ekspertów w tej dziedzinie, zapewniające bezpieczeństwo danych dużo wyższe niż to jest powszechnie stosowane w systemach informatycznych.
Doświadczenie w budowie systemów klienckich oraz wdrożone założenia i reguły ergonomii interfejsów użytkownika pozwoliły na stworzenie konstrukcji systemu niezwykle przyjaznego i łatwego dla użytkowników. Nowoczesna stylistyka i automatyzacja wielu funkcji bez ingerencji operatora aplikacji powoduje, iż obsługa systemu Nabór jest niezwykle jasna i przystępna, a zaznajomienie się z jego funkcjonalnością nie sprawia żadnych problemów.
System Nabór został zaprojektowany z myślą o wdrożeniu w wielu różnych regionach, dzięki czemu z łatwością można dostosować go do obowiązujących w danym miejscu przepisów i praktyk rekrutacyjnych. System można także rozbudowywać o dodatkowe moduły i funkcje odpowiadające potrzebom danego regionu.
Zastosowanie systemu pomaga w perspektywie zaoszczędzić duże środki finansowe przeznaczone w budżetach samorządowych na szkolnictwo oraz pozwala na uniknięcie wielu przykrych sytuacji, zarówno dla kandydatów i ich rodziców, jak i nauczycieli. Ważny jest także fakt, że oprogramowanie wykorzystuje do działania istniejącą już w szkołach infrastrukturę, w tym sprzęt komputerowy.