Busko-Zdrój
Technikum
Technikum nr 1 - e - ekonomiczny
Nazwa oddziału

 e - ekonomiczny

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik ekonomista

Opis

Technikum - technik ekonomista, przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język obcy. Uczeń, który zda egzamin zawodowy jest zwolniony ze zdawania przedmiotu rozszerzonego na maturze.