Busko-Zdrój
Technikum
Technikum Nr 2 - technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia ,  chemia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Opis

Kwalifikacje:

Przygotowanie i wydawanie dań

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych