Busko-Zdrój
Technikum
Technikum Nr 2 - technik informatyk
Nazwa oddziału

 technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka ,  technika

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik informatyk

Opis

Kwalifikacje:

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych