Brzozów
Technikum
Technikum Nr 1 - N - technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 N - technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

 Język niemiecki

 Język rosyjski

Opis

Hotelarstwo jest światem posiadającym własną specyfikę, kodeks i obyczaje.  To środowisko specjalistów różnych dziedzin m.in. menedżerów, szefów kuchni.

Technik hotelarstwa jest przygotowany do prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich, wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji,  przygotowywania pokoi lub domków dla gości oraz przyjmowania i realizacji zamówień na dodatkowe usługi hotelarskie.

 Uzupełnieniem zdobywanej wiedzy są praktyki uczniowskie odbywane w hotelach na terenie całej Polski.

 Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu:

Organizator usług cateringowych
Pracownik biura podróży
Pracownik agencji turystycznej
Recepcjonista
Steward, stewardessa
Pilot wycieczek
Przewodnik turystyczny
Przedsiębiorca

Perspektywa zatrudnienia:

Hotele i pensjonaty turystyczne
Ośrodki wypoczynkowe
Zakłady uzdrowiskowe
Agroturystka
Biura i agencje turystyczne
Ośrodki informacji turystycznej
Organy administracji odpowiedzialnej za promocje turystyki
Własna działalność gospodarcza

 

 Przedmioty na poziomie rozszerzonym.

W klasie technik hotelarstwa wszyscy uczą się dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

 Pierwszym, obowiązkowym dla wszystkich uczniów, jest geografia.

Drugi przedmiot uczniowie wybierają spośród następujących: język angielski, język niemiecki, język rosyjski.

 Wybór drugiego przedmiotu należy zadeklarować w sekretariacie szkoły przy składaniu oryginału świadectwa.