Brzozów
Technikum
Technikum Nr 1 - M - technik handlowiec
Nazwa oddziału

 M - technik handlowiec

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język angielski

 Język niemiecki

Opis

Technik Handlowiec to najbardziej poszukiwany zawód na rynku pracy. Najwięcej ogłoszeń o pracę jest właśnie w tym zawodzie.

Technik handlowiec jest przygotowany do organizowania pracy w punktach sprzedaży, obsługi klienta, wypełniania dokumentów handlowych oraz redagowania korespondencji handlowej w języku polskim i obcym, prowadzenia rozliczeń i ewidencji małej firmy handlowej z wykorzystaniem komputera oraz wykonywania typowych czynności biurowych.

Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są praktyki zawodowe odbywane w  przedsiębiorstwach handlowych.

 Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu:

Kierownik sprzedaży
Menadżer produktu
Organizator obsługi sprzedaży internetowej
Przedstawiciel handlowy
Telemarketer
Pracownik agencji reklamowej
Doradca ubezpieczeniowy
Przedsiębiorca

 

Perspektywa zatrudnienia:

Agencje reklamowe, marketingowe
Sklepy detaliczne
Supermarkety, hurtownie spożywcze i przemysłowe
Przedsiębiorstwa handlowe
Działy handlu i marketingu
Własna działalność gospodarcza


 Przedmioty na poziomie rozszerzonym.

W klasie technik handlowiec wszyscy uczą się dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

 Pierwszym, obowiązkowym dla wszystkich uczniów, jest matematyka.

Drugi przedmiot uczniowie wybierają spośród następujących: geografia, język angielski, język niemiecki.

 Wybór drugiego przedmiotu należy zadeklarować w sekretariacie szkoły przy składaniu oryginału świadectwa.