Brzozów
Technikum
Technikum Nr 1 - L - technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 L - technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Geografia

 Język angielski

 Język rosyjski

Opis

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód, który jest bardzo popularny i daje szansę na znalezienie zatrudnienia. Rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych, dobrze wykształconych i zmotywowanych, kreatywnych kucharzy, cukierników, gastronomów.

W trakcie trwania tych zajęć uczniowie poznają zasady żywienia, sporządzania wykwintnych potraw, organizowania imprez okolicznościowych, dekorowania stołów oraz własnoręcznie przygotowują różne potrawy. Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są zajęcia praktyczne, które odbywają się na terenie szkoły w nowocześnie wyposażonej pracowni gastronomicznej.

 Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu:

Kucharz,
Barman,
Keler,
Technolog żywienia,
Organizator imprez,
Dietetyk,
Restaurator,
Barista,
Cukiernik,
Przedsiębiorca.

 

Perspektywa zatrudnienia:

Hotele,
Restauracje,
Cukiernie,
Lodziarnie,
Pizzerie,
Domy wczasowe,
Pensjonaty,
Własna działalność gospodarcza.

 Przedmioty na poziomie rozszerzonym.

W klasie technik żywienia i usług gastronomicznych wszyscy uczą się dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

 Pierwszym, obowiązkowym dla wszystkich uczniów, jest biologia.

Drugi przedmiot uczniowie wybierają spośród następujących: geografia, język angielski, język rosyjski.

 Wybór drugiego przedmiotu należy zadeklarować w sekretariacie szkoły przy składaniu oryginału świadectwa.