Brzozów
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - H - klasa pierwsza pomoc z ratownictwem medycznym
Nazwa oddziału

 H - klasa pierwsza pomoc z ratownictwem medycznym

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

 Język niemiecki

Opis

Zadaniem klasy z innowacją pedagogiczną „Pierwsza pomoc z ratownictwem medycznym” jest uzupełnienie kształcenia ogólnego uzyskiwanego w ramach  liceum ogólnokształcącego o umiejętności przygotowujące do pracy głównie w ochotniczych służbach ratowniczych tj. GOPR, WOPR, TOPR oraz w Straży Pożarnej.

Kierunek ten zapewni uczniom zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym.

W klasie policyjno – prawnej wszyscy uczą się trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Pierwszym, obowiązkowym dla wszystkich uczniów, jest biologia.

Drugi i trzeci przedmiot uczniowie wybierają spośród następujących: chemia, język angielski, język niemiecki.

Wybór drugiego i trzeciego przedmiotu należy zadeklarować w sekretariacie szkoły przy składaniu oryginału świadectwa.