Brzozów
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia - 1f - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Nazwa oddziału

 1f - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

Opis

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych: suchej zabudowy, malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • montowania systemów suchej zabudowy,
 • wykonywania robót malarskich,
 • wykonywania robót tapeciarskich,
 • wykonywania robót posadzkarskich,
 • wykonywania robót okładzinowych. 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie znajdzie zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej,
 • w zakładach remontowo-budowlanych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w budynku Warsztatów Szkolnych. Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowniach przystosowanych do wykonywania  robót malarsko – tapeciarskich, systemów suchej zabudowy oraz posadzkarsko – okładzinowych. W pomieszczeniach warsztatów znajdują się narzędziownie wyposażone w profesjonalny sprzęt oraz narzędzia niezbędne do realizacji tematów zajęć. Pracownie spełniają warunki  do przeprowadzania egzaminów zawodowych z części praktycznej.

Szkoła posiada pracownię budowlaną wyposażoną w normy, aprobaty techniczne, przykładowe dokumentacje projektowe, specyfikacje warunków technicznych wykonania i odbioru robót, katalogi nakładów rzeczowych, próbki materiałów budowlanych, modele i rysunki konstrukcji budowlanych. Szkoła posiada również pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w stanowisko komputerowe dla nauczyciela, z drukarką, ploterem oraz z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe dla uczniów z pakietem biurowym, programem AutoCad do wykonywania rysunków technicznych.