Brzozów
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia - 1e - Klasa wielozawodowa
Nazwa oddziału

 1e - Klasa wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

Opis

Klasa wielozawodowa:

Klasa wielozawodowa:

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Monter sieci i instalacji sanitarnych może wykonywać zadania zawodowe związane z wykonywaniem robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz budową i remontem węzłów ciepłowniczych. Może wykonywać roboty związane z montażem i remontem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i gazowych.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych  będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • prowadzenia robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych,
 • wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,
 • wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych,
 • montowania urządzeń sanitarnych.

Monter sieci i instalacji sanitarnych znajdzie zatrudnienie:

 • w  zakładach przemysłowych i usługowych,
 • w placówkach administracyjnych i oświatowych,
 • w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych,
 • w innych zakładach usługowych,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w budynku Warsztatów Szkolnych. Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowniach przystosowanych do wykonywania robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych. W pomieszczeniach warsztatów znajdują się narzędziownie wyposażone w profesjonalny sprzęt oraz narzędzia niezbędne do realizacji tematów zajęć. Pracownie spełniają warunki  do przeprowadzania egzaminów zawodowych z części praktycznej.

Szkoła posiada pracownię budowlaną wyposażoną w normy, aprobaty techniczne, przykładowe dokumentacje projektowe, specyfikacje warunków technicznych wykonania i odbioru robót, katalogi nakładów rzeczowych, próbki materiałów budowlanych oraz modele instalacji budowlanych. Szkoła posiada również pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w stanowisko komputerowe dla nauczyciela, z drukarką, ploterem, oraz z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe dla uczniów z pakietem biurowym, programem AutoCad do wykonywania rysunków technicznych.

Kucharz

Kucharz przygotowuje potrawy i napoje w punktach małej gastronomii, stosując odpowiednie narzędzia, maszyny i urządzenia, ocenia i dobiera surowce i półprodukty, dokonuje ich oceny w oparciu o normy i receptury gastronomiczne, sporządza kalkulację potraw i napojów, oblicza ich wartość energetyczną, wydaje przygotowane potrawy, dbając o ich estetyczne wykończenie.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia.

Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie kucharz absolwent ma możliwość zdawania egzaminu czeladniczego.

Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie kucharz  będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wykonywania wszystkich czynności związanych z przygotowywaniem typowych potraw i napojów,
 • organizowania prac porządkowych,
 • prawidłowego przechowywania i magazynowania artykułów spożywczych, surowców, półproduktów i produktów kulinarnych.

Kucharz znajdzie zatrudnienie:

 • w punktach małej gastronomii,
 • w szpitalach,
 • w szkołach, przedszkolach,
 • w barach szybkiej obsługi,
 • w internatach,
 • w restauracjach i kawiarniach,
 • w hotelach, stołówkach, zakładach gastronomicznych,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Wiedzę ogólną uczniowie zdobywają w czasie 3 dni w tygodniu w szkole. Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w zakładach pracy. Ponadto uczniowie corocznie wyjeżdżają na miesięczny kurs dokształcający, gdzie zdobywają wiedzę zawodową.

Piekarz

Piekarz dostarcza na rynek pieczywo o dobrej jakości oraz wysokich walorach zdrowotnych. Dba o surowce najlepszej jakości, przechowuje je w odpowiednich warunkach. Wytwarza ciasta na różne rodzaje pieczywa, kształtuje wyroby, wypieka oraz przygotowuje je do sprzedaży. W czasie procesu edukacji oprócz kształcenia ogólnego uczniowie poznają elementy produkcji piekarskiej, wyposażenie techniczne piekarni oraz zasady funkcjonowania takiego typu zakładów w gospodarce rynkowej.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia.

Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie piekarz absolwent ma możliwość zdawania egzaminu czeladniczego.

Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie piekarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich,
 • sporządzania półproduktów piekarskich,
 • dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie,
 • prowadzenia rozrostu oraz wypieku pieczywa,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich,
 • przechowywania żywności.

Piekarz znajdzie zatrudnienie :

 • w rzemieślniczych i przemysłowych zakładach piekarskich,
 • w cukierniach,
 • w zakładach gastronomicznych,
 • w  punktach sprzedaży pieczywa,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Wiedzę ogólną uczniowie zdobywają w czasie 3 dni w tygodniu w szkole. Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w zakładach pracy. Ponadto uczniowie corocznie wyjeżdżają na miesięczny kurs dokształcający, gdzie zdobywają wiedzę zawodową.

Fryzjer

Fryzjer to kierunek kształcenia przygotowujący uczniów do pracy w salonach fryzjerskich. Absolwent potrafi wykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie, stosować w pracy najnowsze osiągnięcia fryzjerstwa oraz tendencje światowe z zakresu stylistyki, dobierać kolorystykę włosów, makijażu, z uwzględnieniem typu urody klienta.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia.

Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer absolwent ma możliwość zdawania egzaminu czeladniczego.

Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie fryzjer będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • mycia, strzyżenia na sucho lub mokro za pomocą różnego rodzaju narzędzi,
 • modelowania fryzur za pomocą grzebieni, szczotek, itp. oraz wykonywanie fryzur przy pomocy innych technik, 
 • utrwalania fryzur,
 • wykonania trwałej ondulacji różnymi metodami,
 • dobierania odpowiednich preparatów do różnych rodzajów włosów podczas farbowania i rozjaśniania oraz wykonywania tych zabiegów,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych włosów i skóry głowy (masaż, nacieranie, okłady, kąpiele itp.),
 • stosowania preparatów leczniczo-kosmetycznych i specjalistycznych aparatów do nawilżania, nagrzewania.

Fryzjer znajdzie zatrudnienie:

 • w zakładach fryzjerskich,
 • w perukarniach, charakteryzatorniach w teatrach i telewizji, 
 • na planach filmowych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Wiedzę ogólną uczniowie zdobywają w czasie 3 dni w tygodniu w szkole. Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w zakładach pracy. Ponadto uczniowie corocznie wyjeżdżają na miesięczny kurs dokształcający, gdzie zdobywają wiedzę zawodową.

Cukiernik

Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia.

Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik absolwent ma możliwość zdawania egzaminu czeladniczego.

Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie cukiernik  będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych,
 • dobierania surowców do produkcji określonego wyrobu cukierniczego,
 • sporządzania półproduktów cukierniczych,
 • sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych,
 • dekorowania wyrobów cukierniczych.

Cukiernik znajdzie zatrudnienie:

 • w zakładach wytwarzających artykuły cukiernicze, takie jak: ciasta, wyroby czekoladowe, lody, pieczywo cukiernicze, wyroby karmelowe,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Wiedzę ogólną uczniowie zdobywają w czasie 3 dni w tygodniu w szkole. Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w zakładach pracy. Ponadto uczniowie corocznie wyjeżdżają na miesięczny kurs dokształcający, gdzie zdobywają wiedzę zawodową.

Stolarz

Stolarz uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi i eksploatacji nowoczesnych maszyn stolarskich, technologii drewna i materiałoznawstwa. Wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych takie jak: meble, okna, drzwi, schody, okładziny ścienne, itp. Klasyfikuje materiały z drewna i tworzyw drzewnych oraz kwalifikuje wyroby stolarskie do naprawy.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia.

Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie stolarz absolwent ma możliwość zdawania egzaminu czeladniczego.

Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie stolarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
 • wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń, stosowanych w stolarstwie,
 • wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

Stolarz znajdzie zatrudnienie:

 • w zakładach przemysłu meblarskiego,
 • w tartakach,
 • na budowach,
 • w zakładach stolarki budowlanej,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej,
 • we wszelkich innych zakładach przerabiających drewno i tworzywa drzewne.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Wiedzę ogólną uczniowie zdobywają w czasie 3 dni w tygodniu w szkole. Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w zakładach pracy. Ponadto uczniowie corocznie wyjeżdżają na miesięczny kurs dokształcający, gdzie zdobywają wiedzę zawodową.

Sprzedawca

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez sprzedawcę należy sprawna i kompetentna obsługa klienta w punktach sprzedaży detalicznej, wykonywanie czynności związanych z ruchem towarów, opakowań i środków pieniężnych. Organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdza towary pod względem ilościowym i jakościowym. Przygotowuje produkty do sprzedaży i ich wyeksponowania. Inkasuje należność za sprzedane produkty.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.

Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie sprzedawca będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • fachowego i rzetelnego sprzedawania towaru,
 • udzielania poradnictwa sprzedażowego zgodnie z zasadami kultury i etyki pracy,
 • przechowywania i konserwowania towarów zgodnie z obowiązującymi normami,
 • zorganizowania i wykorzystywania urządzeń sklepowych do ekspozycji i sprzedaży towarów,
 • sporządzania dokumentacji sklepowej,
 • prowadzenia rozmowy sprzedażowej w języku obcym,
 • posługiwania się wybranymi programami komputerowymi.

Sprzedawca znajdzie zatrudnienie:

 • w placówkach zajmujących się sprzedażą detaliczną, jak i hurtową.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Wiedzę ogólną uczniowie zdobywają w czasie 3 dni w tygodniu w szkole. Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w zakładach pracy. Ponadto uczniowie corocznie wyjeżdżają na miesięczny kurs dokształcający, gdzie zdobywają wiedzę zawodową.