Brzozów
Technikum
Technikum Nr 1 - I - technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 I - technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język angielski

Opis

Hotelarstwo jest światem posiadającym własną specyfikę, kodeks i obyczaje.  To środowisko specjalistów różnych dziedzin m.in. menedżerów, szefów kuchni.

Technik hotelarstwa jest przygotowany do prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich, wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji,  przygotowywania pokoi lub domków dla gości oraz przyjmowania i realizacji zamówień na dodatkowe usługi hotelarskie.

 Uzupełnieniem zdobywanej wiedzy są praktyki uczniowskie odbywane w hotelach na terenie całej Polski.

Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu:

Organizator usług cateringowych
Pracownik biura podróży,
Pracownik agencji turystycznej,
Recepcjonista,
Steward, stewardessa,
Pilot wycieczek,
Przewodnik turystyczny,
Przedsiębiorca.

 Perspektywa zatrudnienia:

Hotele i pensjonaty turystyczne,
Ośrodki wypoczynkowe,
Zakłady uzdrowiskowe,
Agroturystka,
Biura i agencje turystyczne,
Ośrodki informacji turystycznej,
Organy administracji odpowiedzialnej za promocje turystyki,
Własna działalność gospodarcza.

 

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie podstawowym są realizowane w takim samym zakresie jak w liceum ogólnokształcącym. Ponadto od klasy drugiej wszyscy uczniowie technikum realizują wybrane przez siebie dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym. W tej klasie uczniowie najchętniej wybierają przedmiot spośród następujących: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia.