Brzozów
Technikum
Technikum Nr 1 - D - technik handlowiec
Nazwa oddziału

 D - technik handlowiec

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język angielski

Opis

Technik Handlowiec to najbardziej poszukiwany zawód na rynku pracy. Najwięcej ogłoszeń o pracę jest właśnie w tym zawodzie.

Technik handlowiec jest przygotowany do organizowania pracy w punktach sprzedaży, obsługi klienta, wypełniania dokumentów handlowych oraz redagowania korespondencji handlowej w języku polskim i obcym, prowadzenia rozliczeń i ewidencji małej firmy handlowej z wykorzystaniem komputera oraz wykonywania typowych czynności biurowych.

Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są praktyki zawodowe odbywane w  przedsiębiorstwach handlowych.

 Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu:

Kierownik sprzedaży,
Menadżer produktu,
Organizator obsługi sprzedaży internetowej,
Przedstawiciel handlowy,
Telemarketer,
Pracownik agencji reklamowej ,
Doradca ubezpieczeniowy,
Przedsiębiorca.

 

Perspektywa zatrudnienia:

Agencje reklamowe, marketingowe,
Sklepy detaliczne,
Supermarkety, hurtownie spożywcze i przemysłowe,
Przedsiębiorstwa handlowe,
Działy handlu i marketingu,
Własna działalność gospodarcza.

 

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie podstawowym są realizowane w takim samym zakresie jak w liceum ogólnokształcącym. Ponadto od klasy drugiej wszyscy uczniowie technikum realizują wybrane przez siebie dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym. W tej klasie uczniowie najchętniej wybierają przedmiot spośród następujących: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka.