Brzozów
Technikum
Technikum Nr 1 - C - technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 C - technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język angielski

Opis

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód, który jest bardzo popularny i daje szansę na znalezienie zatrudnienia. Rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych, dobrze wykształconych i zmotywowanych, kreatywnych kucharzy, cukierników, gastronomów.

W trakcie trwania tych zajęć uczniowie poznają zasady żywienia, sporządzania wykwintnych potraw, organizowania imprez okolicznościowych, dekorowania stołów oraz własnoręcznie przygotowują różne potrawy. Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są zajęcia praktyczne, które odbywają się na terenie szkoły w nowocześnie wyposażonej pracowni gastronomicznej.

 Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu:

Kucharz,
Barman,
Keler,
Technolog żywienia,
Organizator imprez,
Dietetyk,
Restaurator,
Barista,
Cukiernik,
Przedsiębiorca.

 

Perspektywa zatrudnienia:

Hotele,
Restauracje,
Cukiernie,
Lodziarnie,
Pizzerie,
Domy wczasowe,
Pensjonaty,
Własna działalność gospodarcza.

 

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie podstawowym są realizowane w takim samym zakresie jak w liceum ogólnokształcącym. Ponadto od klasy drugiej wszyscy uczniowie technikum realizują wybrane przez siebie dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym. W tej klasie uczniowie najchętniej wybierają przedmiot spośród następujących: język angielski, wiedza o społeczeństwie, biologia.