Brzozów
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - F - klasa pierwsza pomoc z ratownictwem medycznym
Nazwa oddziału

 F - klasa pierwsza pomoc z ratownictwem medycznym

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

 Język niemiecki

Opis

Zadaniem klasy z innowacją pedagogiczną „Pierwsza pomoc z ratownictwem medycznym” jest uzupełnienie kształcenia ogólnego uzyskiwanego w ramach 3-letniego liceum ogólnokształcącego o umiejętności przygotowujące do pracy głównie w ochotniczych służbach ratowniczych tj. GOPR, WOPR, TOPR oraz w Straży Pożarnej.

Kierunek ten zapewni uczniom zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy.

 Od klasy pierwszej realizowany będzie na poziomie rozszerzonym język angielski (obowiązkowy dla wszystkich).

W klasie drugiej uczniowie będą uczyć się na poziomie rozszerzonym dodatkowo od dwóch do trzech przedmiotów wybranych przez siebie.  Zajęcia będą odbywać się w grupach utworzonych w obrębie klasy lub w grupach międzyoddziałowych.