Brzozów
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - E - klasa policyjno - prawna
Nazwa oddziału

 E - klasa policyjno - prawna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język angielski

 Język niemiecki

Opis

Nauka w klasie o profilu policyjno-prawnym trwa 3 lata. Uczniowie po ukończeniu liceum mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, który pozwoli im kontynuować naukę na wyższych uczelniach, również wyższych szkołach policyjnych.

Od klasy pierwszej realizowany będzie na poziomie rozszerzonym język angielski (obowiązkowy dla wszystkich).

W klasie drugiej uczniowie będą uczyć się na poziomie rozszerzonym dodatkowo od dwóch do trzech przedmiotów wybranych przez siebie.

Zajęcia będą odbywać się w grupach utworzonych w obrębie klasy lub w grupach międzyoddziałowych.

 W klasie o  profilu policyjno - prawnym preferowane będą następujące przedmioty w zakresie rozszerzonym:

*  wiedza o społeczeństwie,

 *   historia,

 *    język angielski.

Program zajęć poszerzony jest dodatkowo o blok programowy „Wybrane Zagadnienia Bezpieczeństwa Publicznego” składający się z modułów o długości kilku do kilkunastu godzin takich jak np. podstawy samoobrony, pierwsza pomoc medyczna, podstawowe zagadnienia BHP, strzelectwo sportowe, topografia.

Część zajęć będzie prowadzona przy współpracy  policji, straży pożarnej, pracowników sądu i prokuratury. Zajęcia  będą odbywać się również poza szkołą, uczniowie poznają różne aspekty pracy w wymiarze sprawiedliwości, różną specyfikę pracy jego organów.