Brzozów
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - I LO1 - Liceum Ogólnokształcące
Nazwa oddziału

 I LO1 - Liceum Ogólnokształcące

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Wiedza o społeczeństwie

 Geografia

Opis

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 3- letnie

  • profil informatyczny – do wyboru rozszerzenia z informatyki, j. angielskiego, j. niemieckiego, WOS-u, historii, geografii, fizyki, matematyki, j. angielskiego zawodowego. Możesz wybrać również grafikę komputerową czy diagnostykę i naprawę urządzeń komputerowych.
  • profil europejski –do wyboru rozszerzenia z j. angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii, j.niemieckiego, geografii, przedmiot uzupełniający „Regionalizm i kultura krajów europejskich”.