Brzozów
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia - 1a - Mechanik pojazdów samochodowych/Murarz-Tynkarz
Nazwa oddziału

 1a - Mechanik pojazdów samochodowych/Murarz-Tynkarz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

Opis


Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych to kierunek związany z naprawą pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych.  Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia.

Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych absolwent ma możliwość zdawania egzaminu czeladniczego.

Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych  będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • użytkowania pojazdów samochodowych,
 • diagnozowania pojazdów samochodowych,
 • naprawiania pojazdów samochodowych,
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy  kategorii B.

Mechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie:

 • w zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • w stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
 • w salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • w przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • w przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • w firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Wiedzę ogólną uczniowie zdobywają w czasie 3 dni w tygodniu w szkole. Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w zakładach pracy.

Murarz-tynkarz

Murarz-tynkarz to zawód, który wiąże się z wykonywaniem z kamienia, cegły, bloków, pustaków i innych materiałów elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynków, budowli oraz prowadzeniem w tym zakresie prac remontowych i konserwatorskich.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie murarz-tynkarz  będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,
 • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,
 • wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
 • wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych,
 • wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Murarz-tynkarz znajdzie zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej,
 • w zakładach remontowo – budowlanych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w budynku Warsztatów Szkolnych. Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowni do robót murarskich, w której znajdują się odpowiednie stanowiska spełniające warunki do wykonywania ćwiczeń praktycznych z robót murarskich oraz tynkarskich. W pomieszczeniach warsztatów znajdują się narzędziownie wyposażone w profesjonalny sprzęt oraz narzędzia niezbędne do realizacji tematów zajęć. Pracownia murarska spełnia warunki  do przeprowadzania egzaminu zawodowego z części praktycznej.

Szkoła posiada pracownię budowlaną wyposażoną w normy, aprobaty techniczne, przykładowe dokumentacje projektowe, specyfikacje warunków technicznych wykonania i odbioru robót, katalogi nakładów rzeczowych, próbki materiałów budowlanych, modele i rysunki konstrukcji budowlanych. Szkoła posiada również pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w stanowisko komputerowe dla nauczyciela, z drukarką, ploterem, oraz z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe dla uczniów z pakietem biurowym, programem AutoCad do wykonywania rysunków technicznych.