Brzozów
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego - EG (klasa matematyczno-geograficzna)
Nazwa oddziału

 EG (klasa matematyczno-geograficzna)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język angielski

Opis

KLASA EG: KLASA MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA


Świat jest naszym domem!

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia, j. angielski

KotwicaKierunek ten przeznaczony jest dla uczniów o rozległych zainteresowaniach, zafascynowanych Europą i współczesnym światem. Jeśli jesteś pasjonatem podróżowania, poznawania nowych kultur i zagadnień ekonomicznych, jeśli jesteś dociekliwy w poznawaniu oraz  wyjaśnianiu zjawisk przyrodniczych, społecznych, gospodarczych i politycznych – dołącz do nas! Dodatkowo, będziesz mógł uczestniczyć w:


  • lekcjach terenowych, na których poznaną w klasie teorię zmierzysz z praktyką,
  • wyjazdach krajoznawczo-turystycznych,
  • spotkaniach z podróżnikami i wykładach o tematyce ekologicznej, geograficznej czy biznesowej


Swoje indywidualne zainteresowania będziesz mógł poszerzać przygotowując się pod okiem naszych nauczycieli do wielu konkursów i olimpiad. Już dziś zachęcamy Cię do udziału w konkursach „Pangea”, „Odkryj świat z Poznaj Światem”, „Olimpiadzie Geograficznej” czy w konkursach i projektach poruszających zagadnienia ekonomii i przedsiębiorczości, jak: Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Podatkach.


Profil ten przygotowuje w szczególności do studiowania na kierunkach tak jak: archeologia, geografia, geologia, architektura krajobrazu, ekonomia, geodezja i kartografia, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, handel zagraniczny, zarządzanie, marketing, finanse i bankowość.