Brzozów
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego - CG (klasa humanistyczna)
Nazwa oddziału

 CG (klasa humanistyczna)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia ,  Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Język polski

 Język angielski

Opis

KLASA CG: KLASA HUMANISTYCZNA


Łączymy tradycję z nowoczesnością!


Przedmioty na poziomie rozszerzonym: historia, wos, j. polski, j. angielski


Bycie świadomym obywatelem Polski i Europy, to nie tylko posiadanie dokumentu, to również posiadanie wszechstronnej i pełnej wiedzy na temat procesów zachodzących we współczesnym świecie, zarówno „wczoraj”, jak i „dzisiaj”. Klasa o tym kierunku kształcenia pozwoli Ci zdobyć gruntowną wiedzę z tego zakresu. Dodatkowo, będziesz mógł uczestniczyć w:

  • lekcjach muzealnych,
  • warsztatach IPN,
  • spotkaniach ze znanymi osobowościami świata kultury i nauki


Aby pomóc Ci zrealizować Twoje indywidualne zainteresowania, zachęcimy Cię do udziału
w konkursach i olimpiadach. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Prawnicza, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym to tylko niektóre
z konkursów, w których nasi uczniowie dotychczas uzyskiwali bardzo wysokie wyniki. 


Absolwenci tej klasy mają możliwość podjęcia studiów na tak popularnych kierunkach jak: prawo, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, administracja, filologia polska, historia, historia sztuki.