Brzozów
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego - BG (klasa biologiczno-chemiczna)
Nazwa oddziału

 BG (klasa biologiczno-chemiczna)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

 Matematyka

Opis

KLASA BG: KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

Edukacja z przyszłością!

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, biologia, chemia, j.angielski

Świat przyrody to zbiór niezwykłych elementów, które wzajemnie się przenikają. Klasa o tym kierunku kształcenia stworzy Ci możliwość poznania zasad ich funkcjonowania oraz pogłębiania wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych, które realizowane są w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach. Dodatkowo, będziesz mógł uczestniczyć w:

Jeśli te dziedziny nauki są w kręgu Twoich szczególnych zainteresowań, będziesz mógł wziąć udział w wielu olimpiadach i konkursach, m.in.: Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Chemicznej, Podkarpackim Konkursie Chemicznym oraz Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH”.

Klasa biologiczno-chemiczna jest doskonałym wyborem dla uczniów planujących dalsze kształcenie na kierunkach takich jak: medycyna, farmacja, stomatologia, biotechnologia, mikrobiologia, fizjoterapia, kosmetologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, analityka medyczna, psychologia, ochrona środowiska i innych kierunkach rolniczych, leśniczych, weterynaryjnych
i gastronomicznych.