Brzozów
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego - AG (klasa matematyczno-informatyczna)
Nazwa oddziału

 AG (klasa matematyczno-informatyczna)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

 Fizyka

 Informatyka

Opis

KLASA AG: KLASA MATEMATYCZO-INFORMATYCZNA

Postaw na nowoczesne technologie!

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka. informatyka, fizyka, j. angielski

Nowoczesne technologie to nasza przyszłość. Jeśli chcesz płynnie posługiwać się językiem angielskim, swobodnie poruszać się w cyfrowym świecie pełnym algorytmów, a w przyszłości tworzyć innowacyjne rozwiązania technologiczne, to wybierz tę klasę ! Oferta ta  skierowana jest do uczniów interesujących się naukami ścisłymi oraz pragnących doskonalić umiejętności logicznego myślenia  i programowania. Dodatkowo, będziesz mógł uczestniczyć w:

  • wykładach oraz zajęciach laboratoryjnych z przedmiotów wiodących  organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską i PWSZ w Krośnie,
  • tematycznych  wycieczkach edukacyjnych,
  • kole robotyki

Dodatkową wiedzę z przedmiotów kierunkowych będziesz mógł zdobyć przygotowując się do konkursów. Nasi uczniowie reprezentują szkołę w Konkursie Informatycznym „Bóbr”, Konkursie Fizycznym „O Diamentowy Indeks AGH” oraz osiągają czołowe miejsca w licznych konkursach matematycznych, do których zaliczyć można: Konkurs Matematyczny im. Steinhausa, Konkurs Matematyczny im. Leji czy Konkurs „O Diamentowy Indeks AGH.”

Absolwenci tej klasy mają możliwość podjęcia studiów na różnych kierunkach technicznych, informatycznych i politechnicznych, jak: informatyka, elektronika, automatyka, robotyka, ekonometria, analiza matematyczna, telekomunikacja czy inżynieria produkcji.