Brzozów
Technikum
Technikum Nr 2
Zespół szkół
Adres
ul.Słoneczna 6, 36-200 Brzozów
Telefon
13 43 418 51
Fax
13 43 418 51
E-mail
Strona www
Dyrektor
Tomasz Kaczkowski
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki w Brzozowie to szkoła z blisko 60-letnią tradycją. Od początku swojego istnienia dążyła do wypracowania optymalnych warunków wielostronnego rozwoju osobowości uczniów, stwarzania im możliwości rozwoju zainteresowań oraz umiejętności w różnych dziedzinach wiedzy. Dostosowuje ona kierunki kształcenia do wymagań rynku pracy, umożliwiając zdobycie atrakcyjnego zawodu, a także przygotowując młodzież do dalszego etapu nauki w branżowej szkole II stopnia lub na studiach wyższych. Szkoła posiada nowoczesne pracownie specjalistyczne, pracownie komputerowe, salę gimnastyczną, bogato wyposażoną bibliotekę z centrum multimedialnym, sklepik. Obok budynku znajduje się siłownia zewnętrzna i powstaje nowoczesne boisko wielofunkcyjne wraz z placem sprawnościowym Street Workout. Zajęcia praktyczne w zawodach budowlanych odbywają się Warsztatach Szkolnych, dysponujących pracowniami wyposażonymi w profesjonalny, wysokiej klasy sprzęt. Warsztaty są ośrodkiem egzaminacyjnym w zawodach budowlanych. Egzaminy z kwalifikacji zawodowych odbywają się na tych samych stanowiskach, na których uczniowie ćwiczą na co dzień pod kierunkiem wysoko wykwalifikowanych nauczycieli zawodu. Najlepsi uczniowie biorą udział w konkursach budowlanych, gdzie zajmują czołowe miejsca, prezentując wysoki poziom umiejętności i wykształcenia. Zajęcia praktyczne klas wielozawodowych odbywają się w zakładach pracy. Szkoła współpracuje z wieloma firmami i zakładami pracy z terenu powiatu i nie tylko. W ramach tej współpracy, uczniowie odbywają praktyki zawodowe, staże, organizowane są wycieczki dydaktyczne, prowadzone są szkolenia dla uczniów i nauczycieli z zakresu nowości technologicznych. Szkoła realizowała projekt unijny „Podkarpacie stawia na zawodowców” mający na celu doskonalenie zawodowe uczniów na praktykach i płatnych stażach, zdobycie nowych kwalifikacji w ramach bezpłatnych kursów, umiejętność posługiwania się językiem obcym zawodowym, wzbogacenie wyposażenia szkoły. Obecnie realizowane są projekty: „Potęgujemy kompetencje” (płatne staże i praktyki zawodowe oraz kursy) i „Praktyki w Irlandii szansą na lepszy start w zawodową przyszłość”. Uczniowie mogą skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego. Każdego roku najlepszy uczeń technikum otrzymuje prestiżowe stypendium Prezesa Rady Ministrów, natomiast najlepsi uczniowie Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia – stypendium Starosty Brzozowskiego. Szkoła przyszłym uczniom proponuje kierunki kształcenia dostosowane do zmieniającego się rynku pracy i wymagań pracodawców. Dobierając kierunki kształcenia opieramy się na barometrze zawodów opublikowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Uczniów klas gimnazjalnych oraz rodziców zachęcamy do zapoznania się z materiałem dostępnym na stronie internetowej WUP: http://rzeszow.praca.gov.pl/-/6327181-twoj-wybor-twoja-przyszlosc-czyli-jaki-kierunek-ksztalcenia-wybrac-aby-w-przyszlosci-miec-prace-i-dobrze-zarabiac-? Szkoła przyszłym uczniom proponuje następujące kierunki kształcenia:
Oferta
Dojazd
Szkoła mieści się przy ul. Słonecznej 6 obok kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Lokalizacja umożliwia dojazd z każdego kierunku miasta i okolic komunikacją miejską lub prywatną.
Koła zainteresowań
Oferta kół zainteresowań jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb i zainteresowań uczniów.
Kontakty zagraniczne
Realizacja projektu „Praktyki w Irlandii szansą na lepszy start w zawodową przyszłość”, w ramach którego odbywają się czterotygodniowe praktyki zawodowe w irlandzkich przedsiębiorstwach dla uczniów technikum kształcących się w zawodach technik budownictwa oraz technik architektury krajobrazu.
Osiągnięcia
Informacje na stronie internetowej szkoły www.zsbbrzozow.pl