Bartoszyce
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP 2 - Branżowa Szkoła I stopnia.
Nazwa oddziału

 Branżowa Szkoła I stopnia.

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • technika

Zawody

 Betoniarz-zbrojarz

 Blacharz samochodowy

 Cukiernik

 Elektromechanik

 Elektromechanik pojazdów samochodowych

 Fryzjer

 Kucharz

 Mechanik pojazdów samochodowych

 Mechanik-monter maszyn i urządzeń

 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

 Monter sieci i instalacji sanitarnych

 Murarz-tynkarz

 Piekarz

 Rolnik

 Sprzedawca

 Stolarz

 Tapicer

Opis

  W Branżowej Szkole I stopnia jest trzyletni cykl kształcenia.


Przedmioty ogólnokształcące realizowane są na zajęciach edukacyjnych w szkole.


Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym w zawodzie  sprzedawca realizowane są w szkole na zajęciach edukacyjnych, w przypadku pozostałych zawodów realizowane są podczas miesięcznych kursów.


Zajęcia praktyczne są realizowane w zakładach pracy u pracodawców


Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe