Bartoszyce
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP 2 - Branżowa Szkoła I stopnia - klasa wielozawodowa
Nazwa oddziału

 Branżowa Szkoła I stopnia - klasa wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia ,  Informatyka

Opis

  •   Trzyletni cykl kształcenia
  •      przedmioty ogólnokształcące realizowane są na zajęciach edukacyjnych 
  •    przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym realizowane są na kursach zawodowych
  •      zajęcia praktyczne są realizowane w zakładach pracy u pracodawców
  •     po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe 
  •     po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia
  •      liczebność klasy musi wynosić min. 28 osób.