Bartoszyce
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w ZSP2 - Grupa matematyczno - geograficzna
Nazwa oddziału

 Grupa matematyczno - geograficzna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język angielski

Opis

W liceum ogólnokształcącym w ciągu 4 lat zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu maturalnego i kontynuacji nauki na studiach. Podejmując naukę w naszej szkole otrzymujesz szansę na wszechstronny rozwój i pozyskanie nowych przyjaciół. Wykorzystaj ją!


Przygotowanie do studiów na kierunkach: matematyka,matematyka stosowana,  informatyka, technologie informatyczne w logistyce, elektronika, geologia, geografia, architektura krajobrazu, turystyka i rekreacja, logistyka, finanse i bankowość, ekonomia,  ochrona środowiska, bioinżynieria, biotechnologia,rybactwo, ochrona środowiska, ekologia, , leśnictwo,  i inne.

 

*Przedmioty na poziomie rozszerzonym będą realizowane, gdy liczebność grupy będzie wynosić min. 15 osób