Bartoszyce
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP1 - mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 mechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Fizyka

Opis

Mechanik samochodowy to specjalista zajmujący się naprawą aut, może też dokonywać niezbędnych regulacji w pojeździe i kontrolować jego stan techniczny, ale także stopień zużycia podzespołów i układów.
Uczący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na mechaników pojazdów samochodowych jest bardzo duże.
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: użytkowania pojazdów samochodowych, diagnozowania pojazdów samochodowych, naprawiania pojazdów samochodowych, kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.