Bartoszyce
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSGI - I A
Nazwa oddziału

 I A

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Wiedza o społeczeństwie

Opis