Bartoszyce
Szkoła Ponadgimnazjalna
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach

Adres
ul.Limanowskiego 10, 11-200 Bartoszyce
Telefon
89 762 26 61
Fax
89 762 26 61
E-mail
sekretariat@mechaniak.edu.pl
Strona www
http://www.mechaniak.edu.pl/
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Nasza szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego wszechstronnego rozwoju i zdobycia ciekawego na współczesne czasy zawodu. Nasze atuty: - zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach i pracowniach na terenie szkoły; - wykwalifikowana kadra, mająca uprawnienia egzaminatorów; - bardzo dobra baza dydaktyczna – dostosowana do programu kształcenia i egzaminów; - jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla kierunków, które kształcimy; - sukcesy uczniów na olimpiadach i konkursach na szczeblu wojewódzkim i centralnym – np. od kilku lat bez przerwy zajmujemy zawsze jedno z czołowych miejsc w Konkursie Prac i Projektów Praktycznych Uczniów Szkół Średnich, w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości oraz w konkursie „Młody Innowator”, brązowe medale na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków – International Warsaw Invention Show – IWIS 2014 i na 59. Światowej Wystawie Wynalazczości BRUSSELS INNOVA 2010, III miejsce w XL Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym organizowanym przez Główny Urząd Statystyczny, i wiele innych sukcesów przedmiotowych; - baza sportowa – pełnowymiarowa hala sportowa, kompleks sportowo-rekreacyjny „ORLIK”, siłownia, salka do fitness, strzelnica, tor kartingowy; - nauka jazdy – bezpłatna dla uczniów technikum pojazdów samochodowych i mechaników pojazdów samochodowych; - internat i stołówka; - położenie szkoły – blisko dworca PKS i przystanku komunikacji miejskiej; - uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych przygotowujących do egzaminu zawodowego i maturalnego. - wysoka zdawalność egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe; - praktyki zawodowe w renomowanych hotelach; - realizacja licznych projektów i programów z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej; - szkoła posiada certyfikaty "Bezpieczna szkoła", "Szkoła promująca zdrowie", "Szkoła Przyjazna Środowisku". - współpraca z zakładami pracy - EATON ELECTRIC, Zakładem Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. - porozumienie z wyższymi uczelniami wyższymi (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie); - możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień spawacza i elektryka