logo nabor bartoszyce
informator
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach
Adres ul. Boh. Monte Cassino 9, 11-200 Bartoszyce
Telefon 89 762 28 59
Fax 89 762 28 59
E-mail lo@bartoszyce.info
Strona WWW http://lo.bartoszyce.info
Opis Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach jest szkołą z ponad 70 – letnią tradycją, wychowała wiele pokoleń ludzi sukcesu. Nasi absolwenci sprawują wysokie stanowiska nie tylko w mieście czy w powiecie, ale także w kraju i zagranicą.
Jesteśmy szkołą z tradycją, ale również szkołą nowoczesną. Dokładamy wszelkich starań, aby zadowolić zmieniający się rynek potrzeb edukacyjnych.
Nasza szkoła – to szkoła z przedsiębiorczością. Rozwijamy pasje i zainteresowania uczniów.
Stwarzamy swoim uczniom warunki do pełnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
Dodatkowe informacje Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach
ŻEROM ZAPRASZA
REKRUTACJA 2018-2019
Dojazd Centrum miasta.
ul. Boh. Monte Cassino 9
Historia szkoły Pierwsze wzmianki dotyczące szkoły sięgają 1377 roku. Wtedy to szkoła parafialna została przekształcona w szkołę łacińską. Szkoła w Bartoszycach cieszyła się opinią jednego z najprzedniejszych zakładów nauczania w Prusach Książęcych. A wszystko dzięki władzom miejskim, które starannie dobierały nauczycieli jak również dyrektorów placówki. W 1771 roku do użytku oddano nowy budynek, niezmieniony od roku 50 i 60 XIX wieku. Dobudowano salę gimnastyczną, budynek mieszkalny oraz rozbudowano zasadniczy korpus szkoły i w takiej formie obiekty przetrwały do dzisiaj. W roku szkolnym 1948/49 gimnazjum przejęło nową strukturę organizacyjną Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego, w której prowadzono nauczanie od I do XI klasy. W tym też czasie zlikwidowano podział na gimnazjum i liceum. Pierwsza matura planowo powinna odbyć się w roku szkolnym 1949/50, jednak z uwagi na małą ilość uczniów (14 osób) całą klasę w ciągu roku szkolnego przeniesiono do Giżycka. Pierwszy egzamin dojrzałości w Bartoszycach złożyło 28 abiturientów w roku szkolnym 1950/51.
W dziesięć lat później tj. w roku szkolnym 1960/61 zlikwidowane zostały klasy stopnia podstawowego, w związku z czym szkoła od tej pory nosi nazwę Liceum Ogólnokształcącego w Bartoszycach, a od 18 czerwca 1966 r. nadano jej imię Stefana Żeromskiego.Koła zainteresowań Koła przedmiotowe:
>> językowe, / j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego, j. szwedzkiego, j. japońskiego/,
>> matematyczne,
>> biologiczne,
>> chemiczne,
>> fizyczne,
>> przedsiębiorczości,
>> informatyczne,
>> artystyczne,
>> PCK,
>> sportowe.
Kontakty zagraniczne # W ramach projektu Erasmus+ pt. Kamishibai - innowacja w dydaktyce nauczania języka francuskiego cztery szkoły rumuńskie (Liceul Tehnologic Ocna-Mures, Scoala Gimnaziala Lucian Blaga, Colegiul Tehnic Agricol Alexandru Borza, Palatul Copillor Alba Iulia) oraz trzy licea francuskie (Lycée Jules Verne, Lycée Pommerit-Jaudy, Lycée Saint-Pierre).
# W ramach projektu INTERNATIONAL SCHOOL PARTNERSHIP SARMAS - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
Lets discover the secrets of English language z Middle School St. Andrew SARMAS z Rumunii.
Osiągnięcia szkoły 1. Wysokie wyniki matur, czego dowodem jest uzyskanie PIĄTY rok z rzędu nagrody - brązowej odznaki miesięcznika PERSPEKTYWY – klasyfikującej nas w rankingu 500 najlepszych liceów w Polsce - JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH SZKÓŁ W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM.
2. Uzyskanie certyfikatu Szkoły Przedsiębiorczości.
3. Realizacja Polsko – Francusko - Rumuńskiego projektu edukacyjnego w ramach programu ERAZMUS pt: Kamis Shibai dotyczącego innowacyjnych metod nauczania języka francuskiego.
4. Aktywna współpraca z British Council, czego wynikiem są corocznie egzaminy Cambridge ESOL w naszej placówce.
5. Możliwość zdawania egzaminu First Certificate in English (FCE) uczniom, którzy będą prezentowali wysoki poziom znajomości języka angielskiego. Oferujemy także możliwość przygotowania się do egzaminu Certificate in Advanced English (CAE).
6. Udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców wyższych uczelni, praktyków prawa, nauk medycznych, przedstawicieli służb mundurowych.
7. Aktywne uczestnictwo młodzieży w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu okręgowym i ogólnopolskim:

>>Michał Szaknis<<
Laureat Olimpiady Wiedzy Technicznej w kategorii elektryczno-elektronicznej zajmując PIERWSZE MIEJSCE W POLSCE.
Laureat etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Technicznej (6 miejsce w Polsce) - 2017 r.
Laureat Pomorskiego Konkursu Fizycznego "Wygraj Indeks" Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej,
Laureat Ogólnopolskiego Finału konkursu "IT oraz Cyberbezpieczeństwo 2017" (13 miejsce w Polsce).

>>Mateusz Kozłowski<<
Laureat III miejsca etapu okręgowego w kategorii elektryczno-elektronicznej Olimpiady Wiedzy Technicznej w roku 2017,
Laureat II miejsca etapu okręgowego w kategorii elektryczno-elektronicznej Olimpiady Wiedzy Technicznej w roku 2018,
Laureat Konkursu Chemicznego "Wygraj Indeks" Politechniki Gdańskiej,
Laureat III miejsca etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

>>Dawid Rafalski<<
1 MIEJSCE W POLSCE, 34 MIEJSCE W RANKINGU EUROPEJSKIM W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE BEST IN ENGLISH 2016/2017.

>>Joanna Budna<<
Laureatka Ogólnopolskiej XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej.

>>Urszula Powierża<<
Laureatka XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.

>>Dawid Dopierała<<
III etap Olimpiady Fizycznej - 2017 r.
Finalista XV Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych odbywających się na UWM w Olsztynie uzyskał indeks na Wydziału Matematyki i Informatyki UWM - 2017 r.
VII miejsce w drużynowym konkursie "Matematyka w zarządzaniu",
Student elitarnego kierunku FIZYKA na Uniwersytecie Warszawskim.


- Alicja Bańka 3 miejsce etapu okręgowego w XXV edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.

- Michał Podlaszuk, Kuba Żukowski, Konrad Suszko, uczniowie klasy 1a zdobyli 4 miejsce w Wojewódzkim Turnieju Astronomicznym.


8. Współpraca z organami władzy samorządowej, m.in. przygotowywanie projektów ekologicznych, patriotycznych i społecznych:

- Przeglądy Filmów Prawdziwych.

- Akcje krwiodawstwa.

- Wolontariat.

9. UZYSKANE INDEKSY UCZELNI WYŻSZYCH:

- Michał Szaknis LAUREATEM Pomorskiego Konkursu Fizycznego "Wygraj Indeks-2017", zorganizowanego przez Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

- Mateusz Kozłowski uczeń kl. II, LAUREAT XXI edycji KONKURSU CHEMICZNEGO "WYGRAJ INDEKS-2017" organizowanego przez Politechnikę Gdańską - Wydział Chemii.

- Mateusz Bałuch,
- Ignacy Bok indeksy na studia matematyczne lub informatyczne na UWM (z możliwością studiowania z indywidualnym programem studiów pod nadzorem opiekuna naukowego).

- Dawid Dopierała uzyskał indeks Wydziału Matematyki i Informatyki UWM - 2017 r

- Wojciech Koter - laureat konkursu "WYGRAJ INDEKS - 2013" Politechniki Gdańskiej - Wydział Chemii.

- Michał Sadowski - Indeks Wyższej Szkoły Bankowej - 2013- na wybranym kierunku oraz zwolnienie z opłat w I semestrze studiów.

- Barbara Kędzierska - laureatka konkursu "WYGRAJ INDEKS - 2013" Politechniki Gdańskiej - Wydział Chemii.

- Michał Buszkiewicz - laureat konkursu „WYGRAJ INDEKS - 2012” organizowanego przez Politechnikę Gdańską – Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.
Oddziały Oferta w przygotowaniu
Powrót