Bartoszyce
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w ZSP2 - Grupa- bezpieczeństwo wewnętrzne
Nazwa oddziału

 Grupa- bezpieczeństwo wewnętrzne

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język obcy nowożytny

Opis